Samen bouwen aan een nieuw zwembad voor Oss

Wethouder Kees van Geffen, directeur Peter Jongsma, penningmeester Patrick van Pinxteren en voorzitter Maarten van der Sanden van het Golfbad tekenden 12 oktober 2020 een intentieovereenkomst. Wethouder van Geffen: ‘We zijn op weg naar een nieuw zwembad voor Oss op een nieuwe plek. Met deze overeenkomst maken we de symbolische start voor het plan. Ik ben blij dat we de afgelopen jaren zo fijn hebben samengewerkt met het Golfbad. En hoop dat we de samenwerking door kunnen zetten.’ Directeur Peter Jongsma vult aan: ‘Voordat het zwembad er staat, moeten we nog veel onderzoeken en beslissen. De nieuwe plek wordt de Osseweg. Er ontstaat in dat gebied een interessante combinatie met Berghem Sport en LTC Rackets. Wij verheugen ons op de volgende stappen.’

Golfbad BV
De volgende stappen gaan over de vorm van het bedrijf van het nieuwe zwembad. Die moet passen binnen de maatschappelijke opdracht van het huidige Golfbad. Ook moet het binnen wet- en regelgeving passen. Het college heeft in haar vergadering van 18 augustus 2020 aangegeven voor de nieuwbouw het liefst samen te blijven werken in de huidige vorm. Daarom onderzoeken we nu of dit juridisch en belastingtechnisch mogelijk is. De wet- en regelgeving is de afgelopen jaren veranderd. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de manier waarop het nieuwe zwembad wordt gebouwd en geëxploiteerd. Dit heeft ook invloed op de relatie tussen de gemeente Oss en het zwembad.