Start inschrijving CPO-kavels plan Stationskwartier Ravenstein

De gemeente Oss start op 17 mei 2024 met de verkoop van kavels voor een CPO-project in Ravenstein: plan Stationskwartier. Het Stationskwartier ligt ten noorden van Ravenstein. Het is een locatie voor de ontwikkeling van 22 tot 26 CPO woningen. De kavels voor het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden een bijzonder stukje Stationskwartier, want hier bepalen de kopers samen wat voor bebouwing er komt te staan. Je koopt een kavel en zoekt samen met de andere CPO-kopers een architect en een aannemer uit. Zo heb je alle vrijheid van zelf laten bouwen, met de prijsvoordelen van een collectief.

CPO-kavel plan Stationskwartier
De gemeente biedt een kavel aan van circa 4.500 m² voor de ontwikkeling van minimaal 22 (eis) tot circa 26 woningen binnen een CPO-constructie. Dit kunnen hoek- en rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen zijn. Het is aan de CPO-vereniging om met haar leden (en in overleg met de gemeente) een zo passend mogelijke verkaveling te maken. De kavelprijs wordt vastgesteld op basis van de Grondprijsbrief 1-7-2024/30-6-2025 (ter indicatie: kavelprijs o.b.v. de Grondprijzenbrief 2023/2024 bedraagt vanaf € 447,70 p/m² incl. BTW, kosten koper).

  • Op de koopovereenkomst worden de Algemene verkoopvoorwaarden Woningbouw Gemeente Oss 2014 van toepassing verklaard. Deze vind je hier.
  • De beschrijving voor de kaders van deze kavel vind je hier.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in gemeente Oss
Oss wil graag een gemeente zijn waarin iedereen met plezier kan wonen. Daarvoor is het belangrijk dat er veel verschillende soorten woningen en woonvormen zijn. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) sluit naadloos aan op dat streven. Bij een CPO koopt een groep inwoners grond en bepalen zij samen hoe ze op die grond woningen bouwen en met welke partijen ze dat willen doen. Soms wordt daarbij dan ook de buitenruimte betrokken.

Omdat het belangrijk is dat de bewoners, gemeente en andere betrokken partijen weten wat zij van elkaar kunnen verwachten heeft de gemeente een CPO-beleid opgesteld. Daarin staan spelregels en uitgangspunten. Ook beschrijven we in dit beleid hoe we CPO-initiatieven ondersteunen. Zo is er een helder stappenplan met daarin steeds de rol van de gemeente. Daarnaast biedt de gemeente een financiële tegemoetkoming om zo bij te dragen aan een succesvolle start van CPO-projecten.

Aan de slag met CPO
Wil je samen met anderen via CPO woningen bouwen? Dan is de eerste stap dat jullie je registreren bij de gemeente. Zo kunnen wij gemakkelijk contact met jullie opnemen. Via deze link kun je alle informatie over het CPO beleid lezen en het stappenplan en het registratieformulier downloaden.

Inschrijven voor plan Stationskwartier
Vanaf 17 mei 2024 9.00 uur tot 10 juni 2024 12.00 uur kan je als CPO-vereniging/groep inschrijven voor de CPO kavels plan Stationskwartier in Ravenstein. Mail het inschrijfformulier volledig ingevuld voor 10 juni 2024, 12.00 uur naar zelfbouwcoach@oss.nl.

Inschrijfformulieren die na de sluitingstermijn binnenkomen nemen we niet meer in behandeling.