Resultaten onderzoek ‘Steengoed Oss’ bekend

Hoe ziet de toekomst van het Osse centrum eruit? Hoe geven eigenaren, ondernemers en de gemeente samen vorm aan deze toekomst? Vragen die voor de corona-crisis al actueel waren maar nu meer dan ooit. De opgave om het stadshart Oss toekomstbestendig te houden en te maken vraagt om een op maat gesneden en doelgerichte aanpak. Daarom werkten we samen met vastgoedeigenaren, ondernemers en het Centrummanagent Oss (CMO) aan het project Steengoed Oss. Met dit project onderzochten het CMO en gemeente Oss welke kansen en mogelijkheden de vastgoedeigenaren zien voor een compacter en toekomstbestendig centrumgebied.

Wethouder Joop van Orsouw:’ Ik ben blij met het rapport. We hebben fijn samengewerkt met de vastgoedeigenaren, ondernemers en het CMO. Er is veel daadkracht in het Osse centrum. Met de aanbevelingen kunnen we aan de slag en de kansen omzetten in daden!’

CMO-voorzitter Jan van Loon: ‘De grote winst van dit onderzoek is de betrokkenheid geweest van vele vastgoedeigenaren. Ze hebben goede ideeën aangebracht en aangegeven vol mee te denken en werken in het verbeteren van ons stadshart. Een werkgroep vastgoedeigenaren met een bestuursfunctie binnen het CMO is de volgende stap.’

Resultaat rapport Steengoed Oss
Het resultaat van de samenwerking is een rapport met daarin verschillende ontwikkelrichtingen:

 1. Drie sterke polen, die elkaar aanvullen en onderling een onderscheidend karakter hebben. Denk hierbij aan de Heuvel voor horeca, Walplein met zelfstandige winkels en (Osse) specialiteiten en het Walkwartier voor cultuur.
 2. Een binnenstad die in zichzelf aantrekkelijk is en belevingswaarde heeft. Met sterke en aantrekkelijke groene ruimtes, het uitlichten en aanlichten van belangrijke historische panden en plekken. Stevige vergroening Heuvel, Walplein en Walkwartier en goede groene verbindingen met de rest van Oss.
 3. Verbindende ‘kernstraten’ met ononderbroken binnenstadsprogramma op de begane grond zoals winkels en publieksfuncties. En met wonen op de verdiepingen.
 4. Binnenstedelijk wonen in de schil. Pro-actief doorschuiven van winkels en publieksfuncties van schil naar pit.

Centrummanager Oss, Jack van Lieshout:Naast enkele gezamenlijke gebiedsontwikkelingen in centrumstraten is vastgoedontwikkeling de laatste jaren solitair uitgevoerd. De nieuwe werkelijkheid, veroorzaakt door COVID-19, vraagt juist nu om gezamenlijke planvorming, te beginnen met een uitgebreide inventarisatie!’

Aanbevelingen uit het rapport
Het rapport geeft de volgende aanbevelingen:

 1. Een structureel samenwerkingsoverleg tussen de gemeente en private stakeholders.
 2. Een vastgoedcollectief.
 3. Vertalen van de onderlinge afspraken tussen de samenwerkende partijen naar een Convenant Stadshart Oss 2025.
 4. Transitiecoach, een extern adviseur. Deze functie combineert twee rollen: een verplaatsingscoach en een transformatiecoach.
 5. Subsidies voor het versterken van de winkelfunctie.
 6. Vastgoedacquisiteur, die zorgt voor meer bekendheid van centrum van Oss bij landelijke retail- en horecaketens en trekt deze actief aan.
 7. Transformatiesubsidie voor de functiewijzigingen van (voormalige) winkelpanden

Onderzoeksopzet
Bureau’s Stad & Co en Ruimtevolk hielden verschillende (digitale) sessies en interviews met de vastgoedeigenaren uit het centrum. Daarin spraken ze over de toekomst van het Osse centrum en de kansen en wensen daarvoor. Het rapport is een eerste ‘kansen- en toekomstkaart vastgoed’ voor het Osse centrum.