Oplevering woningen Maashorst in Megen

Op vrijdag 24 april start BrabantWonen met de oplevering van 13 appartementen en drie studio’s in wooncomplex Maashorst in Megen. Voorheen waren de woningen kleine, onzelfstandige zorgkamers. Bouwbedrijf Muller uit Oss voerde naar tevredenheid deze eerste transformatie voor BrabantWonen uit. Zorgkamers werden samengevoegd tot appartementen en alle woningen werden o.a. van een keuken en nieuw sanitair voorzien.

Samen wonen in Maashorst
“We peilden vooraf de behoefte bij bewoners in Megen”, aldus Janet Croes, ontwikkelaar bij BrabantWonen. “Daaruit bleek dat er behoefte was aan betaalbare appartementen en in het bijzonder ook een deel voor jongeren uit Megen. Of BrabantWonen deze behoefte mee wilde nemen in de plannen”, gaat ze verder. “Hier zijn we mee aan de slag gegaan en hebben we drie studio’s voor de doelgroep jongeren gerealiseerd.” Wat verder nog bijzonder is aan dit project is de selectie van woningzoekenden. “We streven ernaar om het bestaande netwerk in Megen te ondersteunen door een passende toewijzing van de woningen. Megen is een stadje waar mensen elkaar kennen en er voor elkaar willen zijn. Met de nieuwe bewoners voerde BrabantWonen hierover gesprekken. Dat kan gaan om kleine dingen, bijvoorbeeld een oudere bewoner helpen met ICT-vragen. Of een keer samen boodschappen doen of een kopje koffie in de tuin.”

Op dit moment huurt de KBO van Megen de ontmoetingsruimte in Maashorst. Dit blijft zo. Op deze manier kunnen bewoners gebruik blijven maken van deze ruimte en van de activiteiten die de KBO organiseert. “Tussen KBO en de bewonerscommissie zijn goede afspraken gemaakt”, vertelt Jos van Orsouw, voorzitter van de bewonerscommissie Maashorst.

Oplevering van woningen in coronatijd
BrabantWonen houdt zich vanzelfsprekend aan de maatregelen van het RIVM. Dus is er goed nagedacht over een veilige aanpak voor zowel bewoners als medewerkers tijdens de oplevering. In tegenstelling tot normaal levert BrabantWonen hier maximaal vier woningen per dag op, verspreid over 3 weken “Hier maakten we een planning voor, zodat bewoners nagenoeg geen andere mensen tegenkomen tijdens de sleuteluitreiking”, aldus Joyce Damen, verhuurmakelaar nieuwbouw bij BrabantWonen. De opzichter van BrabantWonen heeft voor de oplevering de technische inspectie al gedaan. Hij maakt direct voorafgaand aan de sleuteloverdracht foto’s en neemt de meterstanden op. Voor de nieuwe bewoner liggen vervolgens het huurcontract en de sleutels klaar in de woning. Heeft de bewoner tijdens de oplevering nog vragen of zijn er onduidelijkheden, dan neemt hij online of telefonisch contact op met een medewerker van BrabantWonen die op dat moment aan de buitenzijde van Maashorst aanwezig is. “Door het maken van technische foto’s en met behulp van online communicatiemiddelen denken we een heel eind te komen”, concludeert Joyce. Het belangrijkste is de bewoner het gevoel te geven dat wij er gewoon voor ze zijn. Ze kunnen op ons rekenen, ook in deze 1,5 meter maatschappij.”

Creatief kennis maken met elkaar
BrabantWonen en de bewonerscommissie waren van plan om meteen na de oplevering van de woningen een kennismakingsbijeenkomst te organiseren. Waarbij huidige bewoners en nieuwe bewoners elkaar konden ontmoeten. Passend bij het doel van het samen wonen in Maashorst. Door de coronacrisis lukt dat uiteraard niet. “We hebben een andere creatieve manier van kennismaken bedacht”, vertelt Joyce enthousiast. “Iedereen kent vast nog wel het zogenaamde vriendenboekje. Onze variant hierop is het Burenboekje. Bewoners geven elkaar op papier een kijkje in elkaars leven.”. Op termijn kijkt BrabantWonen samen met de bewoners wat wél mogelijk is. “Dus hopelijk vindt er over niet al te lange tijd alsnog een opleveringsfeestje plaats.”