Ontwikkeling Wal Kwartier in volle gang

In de afgelopen periode is binnen het ontwerpteam van project Wal Kwartier in Oss intensief gewerkt aan het verder uitwerken van het ontwerp. Naast de frequente overlegmomenten binnen het ontwerpteam (de ontwikkelaar, het bouwbedrijf, de architect, de constructeur en de installatieadviseur) heeft er ook overleg plaatsgevonden met o.a. de brandweer en nutsbedrijven. De werkzaamheden verlopen geheel volgens planning. Wij streven ernaar om het definitieve ontwerp voor de komende zomervakantie af te ronden.

Voorontwerp Bestemmingsplan
Het voorontwerp bestemmingsplan is afgelopen woensdag (10 juni) door de gemeente in procedure gebracht en ligt tot 22 juli a.s. ter inzage. Naast een publicatie in het lokale weekblad heeft de gemeente aan de belanghebbenden en direct betrokkenen een nieuwsbrief verstuurd. Bekijk de nieuwsbrief via deze link.

Het voorontwerp bestemmingsplan kun je op verschillende manieren bekijken:

  • Op de landelijke website van ruimtelijke plannen;
  • Op de website van de gemeente Oss;
  • In het gemeentehuis (alleen op afspraak).

Kwartiermaker
Voormalig directievoorzitter van Rabobank Oss Bernheze, Theo Vinken, is gestart als kwartiermaker voor het UIThuis. De kwartiermaker moet ervoor gaan zorgen dat de plannen en invulling verder worden uitgewerkt.

In de afgelopen periode heeft hij diverse gesprekken gevoerd met directe en indirecte betrokkenen. Begin september volgt de presentatie van het businessplan en wordt de nieuwe identiteit en nieuwe naam voor het cultuurhuis kenbaar gemaakt. Zie voor een artikel hierover in het Brabants Dagblad, deze link.

Planinformatie
Naast het voorontwerp bestemmingsplan heeft de gemeente een informatieboekje opgesteld waarin het project uitgebreid staat omschreven. Het document “Ontwikkelingsplan locatie V&D-De Wal’ geeft een goed beeld over onder meer de totstandkoming van het ontwerp. Je kunt het boekje inzien via deze link.

Gasloos wonen
De appartementen worden zeer energiezuinig en zonder aansluiting op het gasnet uitgevoerd! Wat houdt dit in en wat betekent dit voor de appartementen in project Wal Kwartier? 

Contactpersoon bij Van Wanrooij – 073-5340400 – projecten@vanwanrooij.nl