Kringloopbedrijf Oss haalt meer spullen op aan huis

Vanaf 15 september 2021 haalt het Kringloopbedrijf Oss weer meer spullen op aan huis. Dit jaar hebben gemeente Oss en het Kringloopbedrijf Oss gemerkt dat de afspraken vanaf januari 2021 zorgden voor problemen bij sommige inwoners. Zij konden hun gebruikte spullen soms niet meer kwijt, bijvoorbeeld doordat zij de spullen niet zelf weg konden brengen naar het Duurzaamheidsplein. Ook was het voor veel inwoners onduidelijk welke spullen het Kringloopbedrijf Oss nog mocht ophalen. Daarom hebben gemeente Oss en het Kringloopbedrijf Oss hernieuwde afspraken gemaakt. Met de nieuwe afspraken komt er meer duidelijkheid over de regels en worden de ontstane problemen opgelost.

De nieuwe afspraken

  • Komt het Kringloopbedrijf Oss spullen aan huis ophalen en is minder dan 70% van deze spullen verkoopbaar? Dan kan het Kringloopbedrijf Oss tegen betaling ook de onverkoopbare spullen weer meenemen. Daardoor hoeven zij geen spullen te laten staan.
  • Het Kringloopbedrijf Oss brengt de onverkoopbare spullen naar het Duurzaamheidsplein Oss en betaalt voor het storten van de spullen.
  • Het ophalen van spullen die het Kringloopbedrijf Oss zelf kan verkopen blijft gratis.
  • Het Kringloopbedrijf Oss haalt alleen huisraad op, geen bouw- en sloopafval.

Door de nieuwe afspraken kunnen ook inwoners zonder eigen vervoermiddel hun oude spullen weer gemakkelijk kwijt op het Duurzaamheidsplein Oss.

Tarieven Kringloopbedrijf Oss
De gemeente Oss heeft in overleg met Kringloopbedrijf Oss per soort afval een tarief vastgesteld. Dit bedrag is gebaseerd op het bedrag dat inwoners betalen als zij de spullen zelf wegbrengen naar het Duurzaamheidsplein. Inwoners betalen alleen voor het laten ophalen van hun spullen als het Kringloopbedrijf Oss de spullen niet kan verkopen. Bekijk de tarievenlijst.

Waarom nieuwe afspraken?
Sinds 1 januari 2021 had gemeente Oss strengere voorwaarden afgesproken met het Kringloopbedrijf Oss voor het ophalen van gebruikte spullen. In het verleden kon het Kringloopbedrijf Oss de spullen die zij niet verkochten gratis wegbrengen naar het Duurzaamheidsplein Oss, terwijl inwoners hiervoor moesten betalen. Deze ongelijkheid wilde gemeente Oss oplossen. Daarnaast moesten de nieuwe afspraken ervoor zorgen dat er minder restafval wordt ingeleverd in gemeente Oss. Dat is nodig vanwege de landelijke afvaldoelstellingen.