Neerloon

Haaks op de Maasdijk voert de Loonsestraat Neerloon in. Het Heilig Hartbeeld, hoogstaand op de dijk, werpt een zegenend gebaar over het dorp. Niet ver na de St. Victorkerk waaiert Neerloon links en rechts uiteen. Naar links draait de Grafstraat in een halve cirkel naar de dijk terug, een herinnering wellicht aan de middeleeuwen, waarin Neerloon als een eiland door de Maas omspoeld werd?

Zorgt zelf voor de samenhang
De Staaijstraat loopt rechtsaf, met de dijk mee. Een straat met een bijzondere naam. Het verhaal gaat dat ‘staaij’ teruggaat naar de Romeinse tijd en van het latijnse ‘statio’ komt, een plaats bij de Maas die gemakkelijk over te steken was. Dat zou goed kunnen: de Maas was een grillige rivier, met veel ondiepe plekken. Maar bij veel regen- of smeltwater of ijsgang kon de Maas onheilspellend aanzwellen en kwam dan door of over de dijk, met verwoesting als gevolg. Het kerkje bijvoorbeeld raakte zwaar beschadigd bij de overstroming van 1820; zo beschadigd dat herbouw nodig was. Alleen de onderste helft van de toren kwam van pas in de nieuwe kerk, degelijk gemaakt als ze was van zware blokken middeleeuws tufsteen. Een welluidend orgel van de Reekse orgelbouwer Smits vormde de kroon op het werk.

Neerloon telt nu ongeveer 250 inwoners. Het is altijd een kleine gemeenschap geweest, die leefde van de landbouw. Anno 2007 zijn nog maar een stuk of tien echt agrarische bedrijven actief. De meeste boerderijen zijn woonhuizen geworden, de bewoners komen vaak van elders en werken ergens anders. Een risico voor de samenhang in een dorp, ook al omdat allerlei gemeenschappelijke voorzieningen wegvallen zijn, omdat er te weinig draagkracht voor was. De eigen lagere school is al jaren geleden gesloten en veranderd in een paar prettige huizen. Winkels zijn er niet in Neerloon. Trefpunt Café De Eg naast de kerk is er sinds enkele maanden niet meer.

Hoe vind je elkaar dan nog? Want ook de kerkelijkheid is sterk afgenomen. Ondanks dat kan de kerk van pastoor Harry, ook pastoor voor Overlangel, toch op veel vrijwilligers rekenen die zorgen voor het bestuur, het onderhoud, het koor en de misdienaars. En hier valt in Neerloon iets op. Er zijn hier geen instituten nodig om de betrokkenheid met elkaar, met het dorp overeind te houden. De bewoners pakken dat zelf op, zonder elkaar te overlopen. Er is een dorpsvereniging waar zo’n 200 inwoners zich betrokken bij voelen. Een zeer actieve vereniging die voor allerlei leeftijden allerlei soorten activiteiten organiseert: van jeu de boules wedstrijden, bingo- en kaartavonden tot fietstochten, muziekfeestjes voor jongeren en de kerstboomverbranding. En eens in de vijf jaar een echt groot feest. Zo houdt Neerloon op eigen initiatief de sfeer, de samenhang en de leefbaarheid overeind.
bron: Oss, ’t Magazine

Bekijk hier het actuele woningaanbod in Neerloon.