Neerlangel

Neerlangel ligt aan de Maas. Buitendijks bevinden zich uiterwaarden en binnendijks is een grootschalig verkaveld rivierkleigebied.

De ‘kern’ van Neerlangel wordt gevormd door het kerkje van Sint-Jan de Doper. Oorspronkelijk was het een Romaans zaalkerkje gebouwd in de elfde eeuw. De Romaanse tufstenen toren is waarschijnlijk het oudste Romaanse bouwwerk van Noord-Brabant. In de vijftiende eeuw is het kerkje met een gotisch koortje uitgebreid. In 1869 het kerkje wegens zijn bouwvallige toestand en veranderde inzichten gesloopt. Op de oude fundamenten is het huidige neogotische kerkje verrezen. De Romaanse toren is daarbij gespaard.

Bron: Wikipedia