Het Wild

Heel de gemeente Lith komt over naar Oss, dat is het bekende resultaat van het instorten van deze kleine bestuurlijke eenheid. De meeste inwoners van Lith hebben zich ook wel met de gedachte verzoend dat ze bij Oss komen. En de gemeente Oss kan ook laten zien dat ze het goed meent met de kleine kernen die ze bestuurt. Er zijn dorpsraden ingesteld die serieus kunnen meedenken over alles wat hun gebied aan gaat, er is meer geld voor onderhoud van de wegen, het groen, de scholen. De inwoners van de vroegere gemeenten Berghem, Megen en Ravenstein zijn daarom best wel tevreden met het nieuwe bestuur. Nou ja, in Berghem blijft het meer steken dan in de andere gemeenten. Maar in Lith is een kern die hardnekkig verzet blijft bieden aan de plannen voor de samenvoeging met Oss en dat is ’t Wild. Bijna 85% van deze 300 inwoners tellende gemeenschap heeft in een enquête gemeld liever bij ’s-Hertogenbosch te komen. Waar zou dat aan liggen? De gemeente Oss heeft het toch goed voor met de kernen. Het dorpse karakter wordt gekoesterd in toekomstplannen. Er worden zorgvuldige inbreidingsplannen gemaakt, met woningen in maat en omvang die passen bij de kern, als het kan ook nog met speciale regelingen voor jonge starters.

‘t Kan niet Wild genoeg…
Willen de inwoners van ’t Wild dat allemaal niet? De bewoners zullen vast en zeker een sterke band hebben met nabije buur ‘s-Hertogenbosch omdat ze daar werken, uitgaan, hun boodschappen doen of op school zijn geweest. Het zal ook duidelijk zijn dat een samenvoeging met deze buur het levensgrote risico met zich meebrengt dat ‘t Wild binnen de kortste keren een tweede ‘Empel’ wordt. Aan alle kanten ingebouwd met modernistische huizen, megagrote doehetzelf-tuinzaken en wie weet wat voor kantoren van de toekomst? Maar wacht eens, zou dat de verklaring zijn? Wil ’t Wild eindelijk af van een eeuwenlang bestaan als gehucht? Wil ’t Wild zijn onopvallende verleden afschudden, dat ooit rond 1300 begon als een ontginning van woeste ‘wilde’ gronden voor een handvol mensen, toen de eerste Maasdijk dit uithoekje van het Brabantse land bewoonbaar maakte? Het begon toen als een gehuchtje en dat bleef het ook. Na 500 jaar (in 1850) stonden er nog maar 10 woningen, weer een eeuw later was dit aantal net verdubbeld. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog, die grote rampspoed voor ’t Wild meebracht. In oktober 1944 trokken de geallieerde troepen op naar Den Bosch en vormde de Maas tot aan het einde van de oorlog een frontlijn tussen bevrijd en bezet Nederland. Op 3 oktober 1944 staken de Duitsers op de terugtocht alle huizen in brand. Beschietingen over en weer over de Maas verwoesten de laatste resten van de woningen van ’t Wild, woningen die vooral aan de dijk stonden. Na de oorlog is er een nieuw ’t Wild gebouwd voor de bewoners, niet meer op de oude plekken aan de dijk. Er kwam een nieuw dorpje, wat meer landinwaarts, modern voor die tijd. Verwoesting en opbouw, ’t Wild weet wat dat is.

Bekijk hier het actuele woningaanbod in Het Wild.