Deursen

De naam van het dorp Deursen betekent doorstroming van het water of overlaat. Andere plaatsnamen met dezelfde betekenis zijn onder andere Doorn en Deurne. Tot 1700 was Deursen zelfstandig, toen het met Dennenburg werd samengevoegd werd en de gemeente Deursen en Dennenburg ging vormen. In 1923 is de gemeente opgegaan in de gemeente Ravenstein. Deursen is waarschijnlijk al heel vroeg bewoond. Bij archeologische opgravingen zijn er urnen gevonden die uit de Romeinse tijd stammen. Waarschijnlijk hebben de Romeinen samen met de plaatselijke bevolking een enorme veldslag uitgevochten. Naast die urnen zijn er ook scherven uit de eerste en de derde eeuw opgegraven.

Land van Ravenstein
Deursen lag in het Land van Ravenstein, dat niet onder Staats-Brabant viel, maar toebehoorde aan de keurvorst van de Palts. In Deursen is er ook het Klooster Soeterbeeck. Het is gesticht in 1732. De Zusters Augustinessen van Windesheim hebben het klooster bewoond. Deze zusters zijn oorspronkelijk afkomstig uit het klooster Soeterbeeck te Nuenen, waaruit ze in 1732 verdreven zijn. Halverwege de negentiende eeuw werd er in Ravenstein een nevenklooster gebouwd: Huize Nazareth. Het is sinds 1997 in beheer van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van het gebouw hebben zij een studiecentrum gemaakt. Het klooster Soeterbeeck is zoveel mogelijk in tact gebleven en bevat nog een vleugel uit het stichtingsjaar 1732. Een groot aantal kunstschatten is er terug te vinden. De gemeenteraad van de gemeente Ravenstein hield in dit klooster de laatste raadsvergaderingen, voordat de gemeente opging in de gemeente Oss.
bron: Wikipedia

Bekijk hier het actuele woningaanbod in Deursen.