Berghem

Berghem is een hecht dorp. De kernbewoners die er vaak al generaties lang wonen, bekommeren zich sterk om elkaar. In burenhulp, vrijwilligerswerk en verenigingsleven toont zich de onderlinge hechtheid. Ook in de strijd om het behoud van de zelfstandigheid en de dorpse identiteit toont zich dat. En die strijd wordt al heel lang gevoerd, met Oss. Tot in de dertiende eeuw is Berghem zonder discussie deel van Oss, kerkelijk en bestuurlijk.

Piekenhoef
Maar met het groeien van het inwonertal neemt de drang om de eigen zaken te willen regelen toe. Een eeuw later heeft Berghem dat voor elkaar. Met eigen schepenen – een soort wethouders – bestuurt het zichzelf. Op die heerlijke zelfstandigheid heeft Oss bij tijd en wijle aanslagen gepleegd, zoals tot in de jaren zestig nog het geval was. Er is toen alleen hier en daar grond ingeleverd door Berghem. Maar in 1994 is het voorbij. Berghem wordt opgeslokt door Oss. De eigen gemeenteraad verdwijnt, een dorpsraad verschijnt, om te adviseren aan B&W van Oss. De Dorpsraad blijkt een uitstekend platform om te blijven werken aan de eigen identiteit. Belangrijk daarin lijkt het op afstand houden van alles wat uit Oss komt. Letterlijk en figuurlijk. Zo vecht Berghem voor het behoud van een groenstrook tussen Oss en het eigen dorp, ook al is die langzamerhand nog maar een paar meter breed. Ook aan de zuidkant vinden vanuit Berghems perspectief zorgelijke ontwikkelingen plaats. Daar vliegt Piekenhoef de grond uit, met straks wel zo’n 1100 woningen, waar anderen dan alleen Berghemnaren gaan wonen.
bron: Wikipedia

Wonen in Berghem?

Wonen in Piekenhoef