Groen licht voor project Walkwartier in Oss

De gemeenteraad van Oss heeft op donderdag 30 januari een positief besluit genomen voor de verdere ontwikkeling en realisatie van project het Walkwartier in Oss. Dit is een belangrijke stap in het proces om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Op vrijdag 31 januari is de samenwerkingsovereenkomst voor het project Walkwartier tussen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV en gemeente Oss ondertekend. Ook werd een bouwbord op de locatie onthuld.

In het Walkwartier, gelegen pal in het centrum van Oss,  zijn 135 appartementen voorzien, op dit moment onderverdeeld in 63 vrije sector huurwoningen en 72 vrije sector koopwoningen. Naast woningbouw bestaat het Walkwartier uit het UIThuis (circa 4200 m2 bvo) en retail en horeca (ca. 2500 m2 bvo). Onder het complex is een stallingsgarage voorzien met 143 privé-parkeerplaatsen. De locatie en het openbaar gebied wordt door de gemeente bouw- en woonrijp gemaakt.

Voordat tot sloop en realisatie overgegaan kan worden moet eerst de procedure voor het bestemmingsplan worden doorlopen. Dat duurt ongeveer een jaar, tenzij beroep wordt aangetekend bij de Raad van State. Tijdens de procedure voor het bestemmingsplan werken we verder aan de technische uitwerking van het complex, de doorontwikkeling van het UIThuis en de voorbereiding voor sloop en bouw.

De uiterlijke datum voor de start van de bouw is nu gepland op 31 oktober 2021. De oplevering van het Walkwartier is dan in het vierde kwartaal van 2023. Het totale plan met wonen, winkels en UIThuis wordt in één keer gebouwd en opgeleverd.

De start van de verkoop van de woningen staat gepland in het vierde kwartaal van 2020, dit wordt gecoördineerd door Van Wanrooij.