Toeristisch informatiecentrum Oss in nieuwe streekwinkel

Er komt een recreatief-toeristisch informatiecentrum in het centrum van Oss. En wel in de nieuwe streekwinkel van de Firma Streek in het pand Kruisstraat 18 (tegenover de Groene Engel). Op 30 maart tekenden wethouder Johan van der Schoot en Wim Hoezen namens de stichting Firma Streek een overeenkomst waarin deze samenwerking is vastgelegd. Het doel is om in april het informatiepunt te hebben ingericht.

Tijdelijke locatie
Door het sluiten van de VVV-winkel was de gemeente op zoek naar een passende, tijdelijke andere locatie voor de recreatief-toeristische informatievoorziening in het centrum van Oss. Op termijn komt het toeristische informatiecentrum in het nieuwe Warenhuis in het Walkwartier.

Mooie combinatie met Streekwinkel
Wethouder Johan van der Schoot vindt dit een mooie combinatie van diverse belangen. ”Wij zochten naar een goede locatie in het centrum voor ons toeristisch informatiepunt voor een paar jaar. En de Streekwinkel heeft in de opstartfase ruimte over en zocht naar kostendekking. Dat kunnen we zo mooi combineren door in de winkel elk vanuit onze invalshoek onze streek te presenteren aan onze eigen inwoners en aan toeristen. De ondernemers met hun producten en wij met wat in onze fraaie omgeving is te beleven. En dat doen we met behulp van de kwaliteiten van de mensen van de stichting DEEL en van het voormalige VVV-team. Voor alle partijen dus een win-win-invulling.”

Activiteiten passen goed bij elkaar
De gemeente heeft meerdere opties bekeken. Dit initiatief sluit goed aan bij de ambities om de verbinding van stad en ommeland en de recreatief-toeristische informatie te versterken. De activiteiten van het Toeristisch Informatiecentrum Oss (TIO) en van de Streekwinkel passen goed bij elkaar en vullen elkaar aan. Denk aan activiteiten zoals promotie, het geven van informatie over Oss en omgeving én het aanbod van de producten uit de streek. Publieks-aantrekkende werking voor de één levert voordeel op voor de ander en omgekeerd. In deze opzet wordt het voormalige VVV team behouden. De gemeente huurt de ruimte en draagt bij aan de personele exploitatielasten voor zover het om toeristische informatie gaat.

Meer samenwerking van de diverse informatiepunten
De gemeente Oss heeft ook toeristische informatiecentra in Megen, Ravenstein, en in een andere opzet ook in verschillende dorpen. Door meer samenwerking wil de gemeente de uitstraling, effectiviteit en efficiency van de toeristische informatievoorziening versterken.