Time-out voorziening in wooncomplex Huismanspark in Lith

Onder andere door de Coronapandemie neemt het aantal mensen met mentale problemen toe en zitten helaas steeds meer mensen vast in een ongezonde thuissituatie. Mensen die in psychische nood verkeren en een rustige, prikkelarme omgeving nodig hebben, kunnen tijdelijk terecht in een ‘time-out voorziening’, voor opvang en zorg. Zo kunnen hulpinstanties eerder ingrijpen en escalatie of crisis voorkomen. Samen met de gemeente Oss en Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis werkt Mooiland aan een time-out voorziening in wooncomplex Huismanspark in Lith.

Huismanspark
De 24 voormalig seniorenwoningen in het Huismanspark worden op dit moment verhuurd aan bewoners die tijdelijk en snel een woonplek nodig hebben. Vanaf 2022 wordt de helft van deze woningen vrijgehouden voor time-outplekken. In de time-outvoorziening kunnen inwoners uit 10 gemeenten geplaatst worden: Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, Landerd, Sint-Anthonis, Oss en Uden.

Tijdelijke opvang en zorg
Een time-out voorziening biedt tijdelijke opvang én zorg aan zij die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bewoners waarbij de relatie net verbroken is. Of bewoners waar de thuissituatie dreigt te escaleren. Inwoners mogen maximaal 12 weken in de time-out voorziening verblijven. Hulpverleners bekijken in die tijd hoe de situatie op langere termijn verbeterd kan worden, door de juiste zorg in de thuissituatie te bepalen of een nieuwe opvangplek te regelen. Zo kunnen bewoners na verblijf in de time-outvoorziening met de juiste (ambulante) zorg weer verder.

24 uur per dag, 7 dagen per week professionele begeleiding
Het Verdihuis biedt 24 uur per dag en 7 dagen per week professionele begeleiding aan de bewoners in de time-out voorziening. Daarbij wordt samengewerkt met Novadic-Kentron en indien nodig met GGZ Oost-Brabant.