Samenwerking op het Bergse Veld Berghem

De omgeving, dorpsraad Berghem, gemeente Oss en bouwcombinatie Muller Wagemakers buigen zich samen over de invulling van het Bergse Veld. Tijdens twee digitale informatiebijeenkomsten werd gesproken over het evenementenbeleid op deze locatie, de inrichting van het plein en de bouw van het appartementengebouw. Omwonenden werden uitgenodigd vragen te stellen en input te geven op alle onderdelen. Ondanks dat het afzonderlijke thema’s zijn, is de samenhang groot vanwege de locatie in het hart van Berghem.

Er wordt gewerkt aan een plan voor de nieuwe inrichting van het Bergse Veld in Berghem. Op deze plek komt een appartementengebouw en vanuit de gemeente wordt ingezet op de inrichting van het aangrenzende plein. Een belangrijke plek in het dorp voor diverse activiteiten. Dat komt aan bod in het locatieprofiel. Hierin worden de kaders voor evenementen vastgelegd: hoeveel per jaar, hoe lang mogen deze duren en hoeveel geluid mogen ze produceren.

De bouwcombinatie Muller Wagemakers won de prijsvraag die door de gemeente werd uitgeschreven voor het appartementengebouw. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het fraaie gebouw dat aan de rand van het plein komt. Een gebouw met 40 appartementen dat 3 verdiepingen hoog is. Daarin komen 12 sociale huurappartementen, 14 middeldure huurappartementen en 14 koopappartementen.

Input omwonenden
Gezamenlijk is een tweetal digitale bijeenkomsten gehouden voor betrokkenen bij het Bergse Veld. De presentaties uit de eerste bijeenkomst leverden input en vragen op vanuit de geïnteresseerde omwonenden en evenementorganisaties. Hiermee zijn de diverse onderdelen verder uitgewerkt en een volgende stap werd gepresenteerd tijdens de tweede bijeenkomst. Via de website www.levenophetbergseveld.nl is het mogelijk om beide bijeenkomsten terug te kijken.

Zowel de plannen voor het appartementengebouw, locatieprofiel als de inrichting van het plein worden verder uitgewerkt. Via de website en bijbehorende nieuwsbrief worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de plannen. Een feedbackpanel met omwonenden en vertegenwoordigers van evenementorganisaties gaat op een aantal momenten input leveren op de plannen. Een aantal mensen heeft zich hiervoor al opgegeven. Via een mail naar dorpsraad@berghem.nl kun je interesse in het feedbackpanel kenbaar maken.