Ruim 80% Ossenaren zeer tevreden met woning en omgeving

Gemeente Oss heeft dit jaar weer mee gedaan aan het woonwensenonderzoek. Dit onderzoek wordt iedere vier jaar gehouden in de regio. In de periode januari-maart 2019 hebben ruim 4.100 inwoners de vragenlijst ingevuld en hun woonwensen aangegeven. De uitkomsten zijn nu bekend. Tijdens de podiumbijeenkomst van 9 januari 2020 presenteert de onderzoekster de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek voor de gemeente Oss.

Gesprekken wijk- en dorpsraden
Dankzij de bijdrage van de wijk en –dorpsraden hebben veel inwoners het onderzoek ingevuld. De gemeente betrekt de resultaten van het onderzoek bij de gesprekken met de dorpen en wijken over woningbouw en bij het woningbouwprogramma. De gemeente zet de komende tijd samen met de woningcorporaties en woningontwikkelaars in op de versnelling van de bouw van woningen waaraan tekorten zijn. Het woonwensenonderzoek is ook één van de bouwstenen voor de woonvisie 2020 waar de gemeenteraad eind januari 2020 over spreekt.

Wat zijn opvallende resultaten?
Een aantal opvallende resultaten uit het onderzoek:

  • 83% van de huishoudens is (zeer) tevreden met de huidige woning en de woonomgeving. In het landelijk gebied is de tevredenheid wat hoger dan in het stedelijk gebied;
  • Van de doorstromers geeft 9% aan dat ze zeker willen verhuizen, bij de starters is dat 25%. Voor beide groepen geldt dat zo’n 20% misschien wil verhuizen;
  • Het merendeel van de huishoudens dat eventueel wil verhuizen wil weer in de gemeente Oss wonen;
  • Ruim driekwart van de 65-plussers wil zo lang mogelijk in huidige woning blijven;
  • Ongeveer 900 huishoudens zijn dringend op zoek naar een andere woning.

Belangrijke aandachtspunten
Het onderzoek brengt ook een aantal aandachtspunten voor beleid in beeld:

  • Tekort aan huurappartementen, voor starters én doorstromers (65min en 65plus);
  • Tekort aan betaalbare huurwoningen voor starters;
  • Klein tekort aan dure huur voor starters en 65plus-huishoudens;
  • Als gevolg van de gunstige woningmarkt: relatief grote vraag naar dure koopwoningen, maar ook naar goedkope/kleinere koopwoningen;
  • Klein overschot aan grote koopwoningen vooral door door- en uitstroom van ouderen.

Meer lezen over de uitkomsten van het woonwensenonderzoek? Ga dan naar www.oss.nl/woonwensenonderzoek