Pilot insprekers commissies en raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners hun mening en ideeën laten horen. Daarvoor kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht. In de afgelopen twee jaar is hier door verschillende insprekers gebruik van gemaakt. Soms waren er zoveel insprekers dat de vergadering niet op tijd kon sluiten. De gemeente Oss start nu met een pilot. Om er voor te zorgen dat insprekers voldoende ruimte krijgen. Én zodat de gemeenteraad een onderwerp goed kan bespreken. Het gaat om inspreken tijdens commissies en in de gemeenteraad. De pilot start vanaf 1 november 2020 en loopt tot het einde van de huidige bestuursperiode, voorjaar 2022.

Inspreken tijdens Podiumbijeenkomst
Soms spreken inwoners in over een onderwerp wat niet op de agenda van de gemeenteraad en commissies staat. Deze insprekers krijgen voortaan de tijd om in te spreken tijdens de Podiumbijeenkomsten. We passen hiervoor het programma van de Podiumbijeenkomsten aan.

Inspreken tijdens commissie en raadsvergadering
Bij een raadsvergadering mag iemand inspreken over de raadsvoorstellen en de daarbij behorende moties en amendementen. Het is niet meer mogelijk om in te spreken over ingekomen stukken en moties vreemd aan de orde van de dag. Bij de commissievergaderingen mag je alleen nog inspreken over de adviesstukken en de ingekomen stukken.

Eerder starten
Als er vier insprekers of meer zich aanmelden voor een commissie of raadsvergadering, dan begint die vergadering een half uur eerder. De Raadsgriffie maakt dit uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering bekend.