Oss speelt met Woonagenda in op actuele ontwikkelingen

Net als in de heel Nederland, is de druk op de woningmarkt in de Oss ook toegenomen. Het is de laatste jaren steeds moeilijker geworden om passende en betaalbare woonruimte te vinden. Mede daarom heeft de gemeente de Woningagenda Oss 2022-2024 opgesteld.

Deze agenda is een actuele aanvulling op het woonbeleid van de gemeente. “Belangrijkste speerpunt hierbij is betaalbaarheid, zodat ook starters en jonge gezin­nen de kans hebben zich zelfstandig te vestigen”, geeft wethouder Wonen Sidney van den Bergh aan.

In 2020 is de Woonvisie voor Oss opgesteld. De huidige ontwikkelingen in de woningmarkt volgen elkaar snel op. Daarom is deze agenda opgesteld om daar beter op te kunnen anticiperen.

De Woonagenda 2022-2024 van de gemeente Oss is hier in zijn geheel te lezen.