Oss plant eerste toekomstige monumentale boom

Aan de Amelsestaat in Oss is op woensdag 11 november 2020 de eerste toekomstige monumentale boom geplant. Midden in een paardenweide staat een winterlinde. Rondom deze boom komt een hekwerk die de boom beschermt en zorgt dat deze extra opvalt in de omgeving. In totaal plant de gemeente Oss dit najaar 11 van deze bomen, vooral in het buitengebied van de gemeente. Het is de bedoeling dat deze bomen uitgroeien tot markante bomen die daar voor de eeuwigheid blijven staan.

Monumentale bomen
Het is voor bomen steeds moeilijker om uit te groeien tot een volwassen grote boom, laat staan tot een monumentale boom. Dit heeft verschillende oorzaken. Verandering van het klimaat met langere droge en natte periodes, verstedelijking en activiteiten rond de boom zoals een evenement zijn enkele oorzaken. Gemeente Oss is samen met bureau Orbis (adviesbureau natuur, landschap- en klimaatadaptatieprojecten) en Vermeulen Boomadvies op zoek gegaan naar geschikte plekken voor toekomstige monumentale bomen. Daarvoor deed Oss een paar maanden geleden een oproep aan inwoners om zulke plekken door te geven. Vermeulen Boomadvies heeft met inwoners gesproken om na te gaan of een plek geschikt is. Het is belangrijk dat de boom voldoende ruimte krijgt en dat de plek tot in lengte van jaren beschikbaar blijft voor de boom.

Waar komen de bomen?
De elf bomen krijgen een plek voor nu én in de toekomst. Twee bomen komen op gemeentelijke grond; de andere staan op particuliere grond. Alle bomen krijgen rondom een hekwerk of groene hagen. Stichting Landschapsbeheer Oss plant de bomen en zorg twee jaar voor het onderhoud. Daarna is onderhoud en snoeien niet meer nodig. De toekomstige monumentale bomen staan op de gemeentelijke lijst ‘Bijzondere bomen’. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bomen niet gekapt mogen worden. Gemeente Oss betaalt de aanplant en onderhoud van de bomen.