Ontwerpen voormalig gemeentehuis Geffen

Het voormalige gemeentehuis staat te koop en daarvoor hebben we de prijsvraag Dorpshart Geffen uitgeschreven. Vier bedrijven doen daar aan mee en hebben hard gewerkt aan nieuwe ontwerpen voor deze locatie.

Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig hoe deze ontwerpen er uitzien en wilt u uw mening geven? Vanaf 5 juni, 16.00 uur kunt u de ontwerpen zien op de website over het project Dorpshart Geffen.

Tot 9 juni, 23.55 uur kunt u uw reactie op de website achterlaten.


Hoe gaan we verder?
De beoordelingscommissie kiest op 10 juni één van de vier ontwerpen. In de beoordelingscommissie zitten mensen van de dorpsraad Geffen, de gemeente Oss en iemand van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De reacties van de Geffenaren neemt de beoordelingscommissie mee in haar keuze. De keuze van de beoordelingscommissie leggen we voor aan het college van B&W.  We verwachten dat het college eind juni een besluit neemt.

De geselecteerde partij krijgt een overeenkomst aangeboden. De partij gaat daarna aan de slag om het ontwerp verder uit te werken.

Telefonisch spreekuur
Heeft u vragen over de prijsvraag? Mail of bel dan naar Anne Zaadnoordijk,  projectleider gemeente Oss. Het mailadres is a.zaadnoordijk@oss.nl, en u kunt haar bereiken op 14 012.