Onderzoek in Oss Noordwest voor ontmoeten, zorg en wonen onder één dak

Op vrijdag 26 maart tekenden Frank den Brok (wethouder gemeente Oss), Harrie Windmüller (bestuurder BrabantWonen), Roger Otto (Raad van bestuur BrabantZorg) en Cees Magielse (voorzitter de stichting MFA Noord-West) een intentieovereenkomst. De overeenkomst is een afspraak voor het onderzoek naar de ontwikkeling van één nieuw gebouw op de plek van het wijkcentrum De Hille en het woonzorg-complex Loovelt. In het nieuwe gebouw komen ontmoeten, zorg en wonen samen.

Waarom dit onderzoek?
Oss Noord-West heeft nu twee gebouwen voor ontmoeten: De Hille en De Bonte Hoef. Eerder is in de Voorzieningenkaart Oss afgesproken dat ontmoeten op één plek komt. Eerste voorkeur was uitbreiding van sportzaal Ussenstelt tot een multifunctionele  accommodatie (MFA) voor sport, ontmoeten, scouting en kinderopvang. Dit bleek bouwkundig en financieel niet haalbaar.

In de periode van nieuwe plannen maken, nam BrabantWonen contact op met de gemeente Oss. Zij hebben plannen voor vernieuwbouw van woon-zorg complex Loovelt naast wijkcentrum De Hille. Dit contact heeft geleid tot een gezamenlijk opdracht aan architect Roy van Mechelen om te onderzoeken of bundeling van ontmoeten, wonen en zorg op deze twee plekken past. Dit blijkt mogelijk en nu volgt de verder uitwerking van het onderzoek waarbij ook veel aandacht zal zijn voor groen, verkeer en parkeren.

Wat zijn de plannen voor Loovelt?
Huize Loovelt krijgt binnenkort een noodzakelijke onderhoudsbeurt. Het gebouw blijft zoals het nu is totdat de nieuwbouw van start gaat. Als de bouw van het nieuwe gebouw voor ontmoeten, wonen en zorg begint, gaan de bewoners van Huize Loovelt tijdelijk naar andere woonruimte. Belangrijk is dat deze kwetsbare bewoners een goede en mooie plek houden om te wonen met zorg. Daarvoor is vernieuwing van het gebouw noodzakelijk. Tot die tijd investeren BrabantZorg en BrabantWonen in het onderhoud van het huidige gebouw. Ook zullen we zorgdragen voor goede alternatieve huisvesting tijdens de bouw. Door samen te werken hopen we daarnaast meer verbinding en ontmoeting tussen de wijk en de bewoners te realiseren.

Wanneer is duidelijk of het nieuwe plan doorgaat?
In 2021 valt het besluit over het onderzoek of ontmoeten, wonen en zorg op de locatie van de Hille en Loovelt goed gecombineerd kunnen worden in één gebouw. De Stichting MFA Noord-West is enthousiast over de nieuwe ontwikkeling. Het was een flinke teleurstelling toen de plannen voor de MFA rondom de huidige Ussenstelt niet konden doorgaan, maar men heeft vertrouwen in het tweesporentraject, dat nu samen met BrabantWonen en BrabantZorg verder wordt uitgewerkt.

De wijkraad is tevreden over de constructieve samenwerking. Met name door de oprichting van de werkgroep ontmoeten, verwachten ze, dat er kansen liggen om het laagdrempelig ontmoeten verder te ontwikkelen. Onderzoek op de locaties van De Hille, Loovelt en sportzaal Ussenstelt moet duidelijk maken hoe grote en kleine activiteiten voor ontmoeten verdeeld worden.

Wethouder Frank den Brok daarover: ‘De samenwerking biedt kansen om voor ontmoeten en sport goede oplossingen te vinden in Oss Noordwest. Bovendien kunnen we met dit project ook nog extra woningen bouwen voor starters. Dat is een extra pluspunt. Tegelijk met de plannen voor De Hille en Loovelt beginnen we aan plannen voor een nieuwe sportzaal. Ook hier is straks ruimte voor ontmoeten.’