NVM: In de gemeente Oss wordt nog steeds veel woning geboden voor een aantrekkelijke prijs

De kwartaalcijfers van de NVM zijn weer binnen. Samenvattend:

T.o.v. het 3e kwartaal 2018
In het 3e kwartaal 2019 een gemiddelde verkoopprijs die 9,3 % hoger is, een gemiddelde prijs per m2 woonoppervlak die 2,6 % hoger is, een verkooptijd die ongewijzigd is en een vermindering van het aantal transacties met 11 %. In de omgeving; Uden-Veghel en Den Bosch, is inmiddels vanuit de vorige kwartalen een voortgezette afvlakking van de prijsstijging te constateren. Hierin volgt Oss, Landerd en Bernheze eo. nu.

NIEUWBOUW. Landelijk wordt de nieuwbouwproblematiek zijnde forse prijsstijgingen en afhakende kopers breed gesignaleerd. In Oss e.o. is ook sprake van forse prijsstijgingen maar ligt het nieuwbouw prijsniveau nog steeds fors lager dan elders. Kopers zijn nog steeds enthousiast. Piekenhoef Berghem, Lithse Land, Oijen, Megen, Zeeland, op een enkele woning na is alles in een korte periode verkocht. Logisch want de gem. prijs per m2. is in Oss e.o. nog altijd ca. 20% lager dan Den Bosch e.o. en landelijk.

We hebben vertrouwen in een goed 4e kwartaal 2019. Ook hier is de woningmarkt wat afgevlakt met iets minder verkopen met uiteindelijk een verwachte prijsstijging van tussen de 5 en de 7 % voor het gehele jaar 2019

Uitdieping:
Landelijk ziet de NVM een voortgaande trend van verhuizingen van mensen uit de stad die vanwege gezinssituatie en betere koopmogelijkheden hun interesse verleggen naar de gebieden en de dorpen rondom de grote steden. Vanuit Den Bosch naar Maren-Kessel en Lith, Vanaf de snelweg Arnhem/Eindhoven (een belangrijke woon-werkverbinding) zijn er nieuwe bovenregionale kopers in Zeeland, Nistelrode, Schaijk, Herpen, Ravenstein, Haren, Berghem en in Oss en Heesch. Vanuit Oss bestaat een toegenomen belangstelling om te wonen in Lith, Oijen, Haren en Megen, Ravenstein en Herpen. Logisch: e-bikes maken afstanden letterlijk kleiner, overal is goed internet en Albert Heijn en Zalando bezorgen ook in de dorpen. De belangstelling voor de stad Oss en het naastgelegen Heesch is er overigens niet minder onder. De nieuwbouwlocaties in Oss en omliggende dorpen , Landerd, Bernheze kennen een grote belangstelling en drogen nu op . De vraag naar woningen voor senioren is explosief toegenomen, denk aan appartementen en wonen met slapen en bad op de beg.gr. Nieuwbouwlocaties zoals Correllistraat, Mettegeupel, en Oss-west mogen dan ook snel ontwikkelt worden. Hopelijk ook met bungalows of appartementen.

Ook in Oss e.o is men nu gewend aan meer spanning op de woningmarkt. De prijsstijging Oss e.o ( 9,3 % stijging in 1 jaar ) is fors in vergelijking met de regio Uden/Veghel e.o ( 5,5 % stijging) en aansluitend aan Den Bosch e.o ( 6,5 %). In Nederland (7,3 % stijging.) In het regionale overleg zagen we einde Q3 2019 in Den Bosch en Nijmegen een voortgezette overspannen woningmarkt. Er komt minder balans, door hogere bouw- en isolatie-eisen, gasloos, stikstof eisen etc. Verkoop- en aankoop is niet meer vanzelfsprekend, men kiest vaker voor een professionele begeleiding. In Oss e.o. wordt nog steeds veel woning en woonoppervlak geboden voor een aantrekkelijke prijs. Transactieprijs per m2 woonoppervlak Oss e.o. € 2068,- / m2. Landelijk € 2608,- per m2. (Verschil 20%!)

Onderstaand een analyse van de 3e kwartaalcijfers 2019( Q3-2019) voor de gebied gemeente Oss, Landerd, Bernheze e.o. Zie ook de bijlagen met concrete cijfers voor Oss, Landerd, Bernheze, e.o.

T.o.v. de landelijke ontwikkelingen liet geheel ‘s-Hertogenbosch afgelopen Q3-2019 een nog enigzins vergelijkbaar beeld zien. Gebied Oss, Landerd, Bernheze e.o. valt op door de vanaf het 4e kwartaal 2016 aanwezige evenwichtige groei. In de laatste 6 kwartalen is goed ingelopen op de directe omgeving De gemiddelde verkoopprijs per woning steeg tov Q3-2018 met 9,3 % , de transactieprijs per m2 woonoppervlak steeg met 2,9 %. De gemiddelde verkooptijd is in Q3-2019 weer wat afgenomen met ca. 6,0 % . Dit heeft overigens ook te maken met de snelle verkoop van nieuwbouwwoningen in Oss e.o. in Q2 2019, en minder nieuwbouw-aanbod in Q3 2019. . De gemiddelde verkooptijd is overigens nog steeds 44% hoger als landelijk gemiddeld ( 56 dagen tegen 36 dagen) . Het nieuwe aanbod loopt, bij een juiste prijsstelling, overigens snel en goed door, zeker (ver)nieuwbouw in alle categorieën.

Het aantal transacties in Q3-2019 beoordeeld per voortschrijdend halfjaar in Oss e.o 388 woningen, tegen de vergelijkbare periode in 2018 430 woningen. Een afname van – 11 %, ten opzichte van landelijk + 1,2% (toename) en in geheel Brabant noordoost -4,1 %.(afname.). De gemiddelde verkoopprijs in Oss e.o. Q3-2019 € 295.000,-, Q2-2019 € 301.000,-, Q3-2018 € 275.000,- . ( Landelijk Q3-2019 € 311.000,-) Oss e.o. had door het voornamelijk grondgebonden woonbestand zeer lang een gem.verkoopprijs boven het landelijk gemiddelde. De gem. prijs zat er sedert Q1-16 ruim onder, in Q2 -2019 gingen we er boven, nu Q3 2019 bevinden we ons weer onder het landelijk gemiddeld prijsniveau. De gemiddelde transactieprijs / m2 woonoppervlak in Oss e.o. Q3-2018 € 2038,-/m2, Q2-2019 € 2128,-/m2, Q3-2019 € 2068,-/m2 ( Landelijk Q2-2019 € 2608,-/m2.)

Tussenwoningen ( +9,2% ) zijn er meer verkocht. Twee-kappers ( – 4,6% ), hoekwoningen (-17,3 %), vrijstaande woningen ( -18,2%) en appartementen ( -24,5%) zijn er in Oss e.o. Q3-2019 tov Q3-2018, minder verkocht. Oorzaak hiervan ligt in minder aanbod en minder keuze. De aangeboden (ver)nieuwbouw heeft in alle categorieen uitstekend gelopen. Men kiest graag kant en klaar en nieuw. Prijzen van (ver)nieuwbouw liggen hoger in prijs dan gemiddeld en per m2, dan gedateerd bestaand.  Het nieuwbouwaanbod is tijdelijk beperkt in Oss, maar komt hopelijk weer op gang. Wel vragen wij ons zeer zorgelijk af of zaken nu niet echt vastlopen, gezien de politieke keuzen voor onmogelijk uitvoerbare wetgeving, de stapeling van wetgeving en inmiddels de gigantische complexiteit ervan. Verder zien we als gevolg van de historisch zeer lage rentestand doorstromers die hun kansen grijpen. Door verkoop van hun woonhuis kan men boetevrij een langjarige rente verplichting van tussen de 3 en 5% terugbrengen naar 1,2% 10 jaar vast . Logisch. Maandlasten gaan enorm omlaag en/of men koopt een veel groter of jonger huis voor dezelfde of lagere woonlasten.

Het is goed wonen in de gemeente Oss, Landerd en Bernheze met al haar diversiteit en vooral bruisend leven. Er gebeuren veel leuke dingen en er is ontzettend veel inzet van allerlei partijen tezamen met de gemeenten om het nog verder te verbeteren. We hebben vertrouwen in een goed 4e kwartaal 2019. Ook hier vlakt de woningmarkt wat af maar 5 tot 7% prijsstijging wordt door ons verwacht in 2019.

Bron: Cheizoo makelaardij