Nieuwe woonvormen

In Brabant neemt niet alleen de vraag naar woningen toe, maar ook de vraag naar ándere woningen. Want de samenstelling van onze bevolking verandert. Bekijk nieuwe woonvormen: van tiny houses tot woningsplitsing.

Een toenemend aantal mensen wil meer collectief, samen wonen, er zijn meer woonvormen nodig tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis, meer kleine en/of tijdelijke woningen, etc. In maart 2020 is het ‘Actieprogramma nieuwe woonvormen en zelfbouw’ aangenomen. Doel daarvan is de realisatie van nieuwe woonvormen te stimuleren en te versnellen. In de week van 16 – 20 november 2020 is het bovendien de Brabantse week van het wonen. Bekijk de inspirerende voorbeelden.