Nieuwbouw Kromstraat Oss

Op de plek van het voormalige zalencentrum Tivoli aan de Kromstraat in Oss worden in de toekomst woningen gerealiseerd door Hendriks Projectontwikkeling. Het stedenbouwkundig plan laat zien dat er 29 rijwoningen in vier blokken worden gerealiseerd tussen het spoor en de Kromstraat. Een mooie uitbreiding van betaalbare huur- en koopwoningen binnen de gemeente Oss.

Premium Wonen
HFB Architecten uit Rotterdam tekende voor het schetsontwerp. De locatie leent zich perfect om woningen te realiseren volgens ons concept Hendriks Premium Wonen. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen die snel gebouwd worden en toch maximaal inspelen op de individuele wensen van de bewoner. Hendriks heeft meerdere oplossingen voor dit vraagstuk ontwikkeld. De afdeling Modelling en Engineering van Hendriks werkt de woningen momenteel in 3D uit.

De Premium woningen worden gebouwd op basis van een standaard modulaire conceptwoning. Daarmee kan elke woning binnen een project op maat gemaakt worden. Zo bouwt Hendriks op deze locatie snel en betaalbaar kwalitatieve woningen voor het goedkope huur- (9 woningen), middeldure huur/koop- of betaalbare koopsegment (20 woningen). De woningen voldoen aan de BENG eisen en worden voorzien van zonnepanelen en een luchtwaterwarmtepomp.

Voorontwerp bestemmingsplan
Het voorontwerp bestemmingsplan is ter visie gelegd. Zodra de plannen definitief zijn, start Hendriks Projectontwikkeling met de verkoop van de woningen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid medio 2021 zijn.

Nieuwbouw Kromstraat Oss

De stedenbouwkundige opzet voor 29 rijwoningen tussen de Kromstraat (boven) en het spoor (onder). De nieuwe buurt wordt ontsloten via een weg op de plek waar nu nog een voormalig zalencentrum staat. De ontsluiting links is alleen voor langzaam verkeer en wordt gebruikt als calamiteiten doorgang.