Mogelijk eerder van start met Amsteleind

De gemeente Oss is aan de slag met het plan voor de nieuwe wijk Amsteleind. Hierin wordt uitgegaan van 3000 nieuwe woningen tussen de Amsteleindstraat en de spoorweg. Om woningbouw te versnellen wordt gekeken of een deel van het plan eerder gerealiseerd kan worden.

De gemeente bekijkt of voor het zuidelijk deel een apart plan gemaakt kan worden met daarin 750 woningen. Door dit los te koppelen kan er mogelijk in 2026 begonnen worden met bouwen. Met de rest van het plan zou dan een jaar later gestart kunnen worden.