Plannen gebiedsontwikkeling Raadhuislaan-Zuid

Directeur theater De Lievekamp, Coen Bais en eigenaar Raadhuislaan 4 en mede-oprichter Lister Buildings, Wim Boers zien mogelijkheden om samen met de gemeente Oss de (her)ontwikkeling van het gebied Raadhuislaan-Zuid op te pakken. Het college van B&W heeft op 19 januari besloten om een intentieovereenkomst aan te gaan voor het onderzoek naar deze plannen. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden 1 juli 2021 verwacht. Plannen om de Raadhuislaan te vernieuwen zijn er al langer; in 2016 opgetekend in de notitie Oss Avenue.

50 jaar Lievekamp
Theater De Lievekamp heeft een lange geschiedenis in Oss. Het bestond in 2018 50 jarig jaar. In het culturele leven binnen de gemeente Oss is theater De Lievekamp een belangrijke pijler. Ook in de regio heeft het theater een goede naam opgebouwd. Het theater ontwikkelt zich van traditionele schouwburg naar een theater van de stad. Dat vraagt om een nieuwe visie op huisvesting; het huidige ‘huis’ voldoet niet aan de koerswijziging van het theater. Bovendien is het gebouw 50 jaar oud en vertoont steeds meer beperkingen. De groeiende kosten van groot onderhoud baren de directie van het theater zorgen. De Lievekamp is hierover al meerdere jaren met de gemeente in gesprek.

Raadhuislaan 4
De eigenaar van Raadhuislaan 4, Lister Buildings, wil investeren in het gebouw. De kwaliteit van het gebouw met energielabel C en de behoefte aan meer woningen in Oss maken dat Lister de ambitie heeft om hier klimaatneutrale (zorg)woningen te bouwen met commerciële en maatschappelijke ruimte op de begane grond. Samen met De Lievekamp en de gemeente Oss onderzoekt Lister de haalbaarheid voor een vernieuwd theater, wonen, zorg en werken aan de zuidkant van de Raadhuislaan.

230 woningen
Er zijn plannen voor zo’n 230 klimaatneutrale (zorg)woningen, zowel huur als koop. Er wordt gedacht aan zeven/acht bouwlagen. Ook komt er ruimte voor commerciële en maatschappelijke initiatieven op de begane grond. Voor bijvoorbeeld Novadic-Kentron en de huisartsenpost aan de Raadhuislaan 4 gaat Boers in gesprek met de Rabobank. Daar wordt mogelijk een nieuw gezondheidscentrum tegenaan gebouwd.