Laatste oplevering in Piekenhoef Berghem

Op 1 juli 2002 begon de ontwikkeling en bouw van de woonwijk Piekenhoef in Berghem, de gemeente en bouwbedrijven ondertekenden toen een overeenkomst. Nu, 20 jaar later, levert Combinatie Hoessenbos v.o.f. de laatste projectmatige woningen op. Wethouder Joop van Orsouw overhandigt op donderdag 7 april om 15.00 uur de sleutels van de woningen aan de nieuwe bewoners.

De gemeente vertelt: “Een groene wijk, ruim opgezet, dicht bij de bossen, en snel ontsloten naar snelwegen. In dit project zijn zo’n 1400 woningen gebouwd. Het is een wijk waarin verschillende woningtypen voor verschillende prijsklasse (huur en koop) door elkaar zijn gebouwd. Ook zijn er particuliere en woonwerk-bouwkavels.” De gemeente start met woonrijp maken van de laatste fase half april. “De verwachting is dat het woonrijp maken voor de zomervakantie gereed moet zijn. In deze laatste fase komen enkele woonwerkkavels. Verder zijn particulieren bezig met de afronding van de bouw van hun woning.”