Kwartaalcijfers NVM: goed, maar met nieuwe uitdagingen in het verschiet

De kwartaalcijfers van de NVM zijn weer binnen. We staan met zijn allen voor nieuwe uitdagingen. Inmiddels weten wij, na 3 weken intelligente lock down, dat er in Nederland ontzettend hard gewerkt wordt, men uitzonderlijk creatief is en dat mensen die 3 weken geleden serieus een huis zochten, dat nu nog doen of inmiddels hebben gekocht. Ook makelaars hebben er, met groot respect voor de RIVM regels, alles aangedaan om het werk door te laten lopen. Door bezichtigingen toch mogelijk te maken en goede voorlichting en begeleiding te blijven geven en verkoop gewoon doorgang te laten vinden.

Samenvattend over de cijfers t.o.v. het 1e kwartaal 2019
In het 1e kwartaal 2020 hebben we een gemiddelde verkoopprijs die 4 % hoger is, een gemiddelde prijs per m2 woonoppervlak die 3,5 % hoger is, een verkooptijd die verder is afgenomen is en een grote toename van het aantal transacties met 11,9 %. In de omgeving;  Uden-Veghel en Den Bosch, is nog steeds een behoorlijk krappe markt te constateren. Oss, Landerd en Bernheze e.o. zijn daarin gevolgd. Die krapte zet zich voort, daar de komende periode de hoeveelheid nieuwbouw in 2020 beperkt is.

NIEUWBOUW
Landelijk is het nieuwbouwaanbod afgenomen met 6%. In Oss e.o. is eveneens het nieuwbouw aanbod afgenomen. Op verschillende locaties in Oss, de dorpen van Oss, in Bernheze en Landerd is nog enige nieuwbouw ter beschikking.  Ondanks forse prijsstijgingen als gevolg van steeds meer duurzaamheidsinvesteringen ligt het nieuwbouw prijsniveau nog steeds fors lager (ca. 20%) dan elders. Men krijgt hier veel  waar voor zijn/haar geld. Piekenhoef Berghem, Maren-Kessel, Lithse Land, Oijen, Ravenstein, Bernheze en  Landerd biedt nog wel enige mooie nieuwbouw kansen.Opvallend is ook dat beleggers nieuwe eengezinswoningen kopen.

We zijn met u benieuwd naar de ontwikkeling van het 2e kwartaal 2020. De NVM-ers zullen er echt alles aan doen goede resultaten te blijven bereiken voor hun kopende en verkopende opdrachtgevers. Zij verwachten dit jaar voor Oss eo. een prijsstabilisatie, een voortgezette lage hypotheekrente en we hopen het aantal verkopen op peil te kunnen houden.

Bron: Cheizoo makelaardij