Informatiebijeenkomst 16 september: Oss los van aardgas

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn. Dan kunnen we onze huizen en bedrijven niet meer met aardgas verwarmen. Het lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk dat we nu al bedenken hoe we de gemeente  Oss aardgasvrij maken.  We vinden het belangrijk om te horen hoe u betrokken wilt worden bij de aardgasvrije toekomst in Oss. We nodigen u dan ook van harte uit op maandag 16 september voor een informatieavond. Die is op het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss. U bent welkom vanaf 19.30 uur en de avond duurt tot 21.30 uur.  Neem uw smartphone of tablet mee in verband met een interactieve quiz!

Ook tijdens de Week van de Duurzaamheid op 9 oktober komt er een informatiebijeenkomst.

Denk mee en stel uw vragen
Wanneer gaat welke buurt van het aardgas af, en wat is daar het beste alternatief voor aardgas? Dit zijn we nu aan het onderzoeken. Het antwoord op deze vragen hebben we nu dus nog niet. Tijdens de informatieavond informeren we u over waar we mee bezig zijn. Ook vinden we het belangrijk om te horen hoe u betrokken wilt worden bij de aardgasvrije toekomst in Oss, welke informatie u nodig heeft en waar u nog vragen over heeft.

Aanmelden voor de avond
Om te weten hoeveel mensen er komen, vragen we u zich aan te melden voor deze bijeenkomst. Dit kan via een e-mail met uw naam naar duurzame-energie@oss.nl 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark van ’t Hof via telefoonnummer 14 0412. U kunt uw vraag ook e-mailen naar m.van.t.hof@oss.nl.  Graag tot maandag 16 september!

www.duurzaamoss.nl