Hoe ziet de gemeente Oss er in de toekomst uit?

Hoe moet het stedelijk gebied van Oss eruit zien, zodat we er ook de komende 10 tot 20 jaar aangenaam kunnen wonen, werken en leven? Deze vraag willen we – samen met u als inwoner, bedrijf of organisatie – beantwoorden. Zo bepalen we welke ontwikkelingen gewenst zijn of juist niet. Alle kennis, ervaring en ideeën willen we gebruiken om tot een goede en evenwichtige gebiedsvisie Stedelijk gebied te komen. Die we later weer gebruiken voor de omgevingsvisie van Oss.

Stedelijk gebied
Het stedelijk gebied van Oss (de kernen Oss en Berghem, inclusief bedrijventerrein Vorstengrafdonk) kent vele kwaliteiten. Het vele groen in de directe woonomgeving, de vele ondernemers in de maakindustrie, de goede bereikbaarheid en het brede aanbod aan voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, zorg. Het stedelijk gebied heeft daarbij de centrumfunctie voor de inwoners uit het buitengebied en de andere kernen. We hebben veel ambities om deze kwaliteiten verder te benutten. Denk bijvoorbeeld aan de woningen die we de komende jaren gaan bouwen of de bouw van het Walkwartier in het stadshart van Oss.

Samen plannen maken
Met de omgevingsvisie maken we plannen voor de toekomst van onze leefomgeving. We zijn benieuwd wat voor u belangrijk is in het stedelijk gebied. Welke waarden het er meeste toe doen en welke ambities we samen kunnen realiseren. We hebben een groep inwoners al bevraagd, maar nodigen u ook uit om de enquête in te vullen op www.oss.nl/stedelijkevisie

Reactie op de ideeën in een talkshow
Alle antwoorden en inzichten nemen we mee tijdens een digitale talkshow die op woensdagavond 7 juli te zien is. Tijdens deze online bijeenkomst reageren betrokken Ossenaren op de ideeën die we hebben opgehaald. Uiteindelijke doel is om Ossenaren meer zicht te geven op de ontwikkeling van hun stad. Nu en naar de toekomst.