De toekomst van Oss-Berghem

Hoe moet het stedelijk gebied van de gemeente Oss zich ontwikkelen zodat we ook de komende 10 tot 20 jaar aangenaam kunnen wonen, werken en leven? Deze vraag hebben we, mede door eerder opgehaalde meningen van inwoners, bijna beantwoord. Al deze kennis, ervaring en ideeën zijn verwerkt in een visie op het stedelijke gebied. Deze is te lezen op www.oss.nl/stedelijkevisie
Ben je het eens of wil je er op reageren? Laat het ons weten door een mail te sturen naar stedelijkevisie@oss.nl

De koers voor Oss en Berghem de komende 15 jaar
Het stedelijk gebied van de gemeente Oss kent vele kwaliteiten. Het vele groen in de woonomgeving, de vele ondernemers in de maakindustrie, de goede bereikbaarheid en het brede aanbod aan voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, zorg. Het stedelijk gebied heeft daarbij de centrumfunctie voor de inwoners uit het buitengebied en de andere kernen. Ook hebben we veel ambities om deze kwaliteiten verder te benutten. Denk bijvoorbeeld aan de woningen die we de komende jaren gaan bouwen. Of de bouw van het Walkwartier in het stadshart van Oss.

Waarom wordt dit document gemaakt?
De gebiedsvisie Stedelijk gebied Oss – Berghem is een van de drie gebiedsvisies. De andere twee gebiedsvisies zijn Buitengebied en Stadjes & Kernen. Samen geven de visies een beeld van de toekomstige ontwikkeling van heel de gemeente Oss.

Herkenbaar?
We hebben de uitgangspunten van de visie overzichtelijk per thema uitgewerkt op de site, lees verder op www.oss.nl/stedelijkevisie Per thema geven we aan wat de belangrijkste zaken zijn voor de ontwikkeling van Oss-Berghem.

Reageren op de conceptvisie in zijn geheel of afzonderlijke thema’s? Dat kan tot en met 3 december door een mail te sturen naar stedelijkevisie@oss.nl