Brabantse Week van het Wonen 2020

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november 2020 organiseert de provincie Noord-Brabant de Brabantse Week van het Wonen. Met iedere dag inspirerende webinars of workshops over uiteenlopende, actuele woonthema’s.

Uitdagingen
In Brabant hebben we een enorme woningbouwopgave te realiseren. Die opgave kunnen we alleen samen met anderen volbrengen. Met een woningbehoefte van ruim 150.000 woningen tot 2035 heeft onze provincie een flinke klus te klaren. Belangrijk is dat er naast voldoende ook een aantrekkelijk en gevarieerd woonaanbod is dat aansluit op de toekomstige behoefte. Als provincie delen we daarom graag kennis en kunde: die van ons, maar zeker ook die van u, experts uit het veld.

In de webinars en workshops in de Brabantse Week van het Wonen vinden we samen met u antwoorden op grote vragen: Wat vertellen ons de laatste bevolkings- en woningbehoefteprognoses? Zijn we in staat om daar snel én adequaat op in te spelen? Hoe bieden we ruimte voor innovatieve (bouw- en) woonvormen, en welke mogelijkheden dienen zich aan rond de vrijkomende agrarische bedrijven? Zien we vergrijzing als een opgave of als een kans om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren? Hoe bouwen we aan zorgzame gemeenschappen? En hoe kunnen we de kennis in de samenleving maximaal benutten om onze wijken en dorpen aan te passen aan nieuwe behoeften?

Wonen is meer dan bouwen. Niet voor niets gaat de Brabantse Stijlprijs 2021 tijdens de Week van het Wonen van start.
Lees verder op www.brabant.nl