Bestemmingsplan Walkwartier ter inzage

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het centrumplan WalKwartier in Oss. Het bestemmingsplan is inmiddels gereed en ligt met ingang van 1 oktober 2020 ter inzage.

Bestemmingsplan ‘WalKwartier – Oss – 2021
Het ontwerpbestemmingsplan gaat over de locatie van de voormalige V&D, de aangrenzende winkelstrip en het parkeerterrein De Wal. Kortom; project WalKwartier in Oss. Binnen het gebied komt ruimte voor onder meer winkels, horeca, en woningbouw. Ook komt er ruimte voor een cultuurhuis waar in ieder geval de bibliotheek en het stadsarchief gevestigd worden.

Het bestemmingsplan bekijken?
Het ontwerpbestemmingsplan kun je t/m woensdag 11 november 2020 op verschillende manieren bekijken:

  • Op de landelijke website van ruimtelijke plannen;
  • Op de website van de gemeente Oss;
  • In het gemeentehuis bij de balie Publieksvoorlichting (open van ma-vr 09:00 tot 17:00 uur, op do tot 20:00 uur).

Planning
De gemeenteraad stelt naar verwachting begin eerste kwartaal van 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden starten we met de verkoop van de appartementen (naar verwachting begin 2e kwartaal van 2021).