Bestemmingsplan Walkwartier ter inzage

Het bestemmingsplan van project WalKwartier in Oss is donderdag 28 januari door de Raad vastgesteld en wordt medio februari gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De publicatie vindt plaats via de gemeentelijke website en in Weekblad Regio Oss.

Wonen in WalKwartier
Het uitwerken van het project en voorbereiden van de verkoop van de koopappartementen is in volle gang en loopt op planning. Naar verwachting start de verkoop in april/mei 2021. In totaal zijn 134 appartementen voorzien, verdeeld in 63 vrije sector huurappartementen en71 vrije sector koopappartementen, verdeeld over in totaal 16 verdiepingen. De woonoppervlakte varieert van 53 m2 tot 188 m2. Voor elk appartement is een privé-parkeerplaats en berging voorzien in de ondergrondse parkeerkelder. Naast appartementen worden in dit project ook diverse mogelijkheden voor retail en horeca gerealiseerd.