13 nieuwe woningen aan Walstraat – Graaf Alardstraat in Megen

In het gebied tussen de Walstraat en de Graaf Alardstraat in Megen komen 13 nieuwe woningen. Het Osse college van B en W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied. Het gaat om vier twee-onder-één-kapwoningen, twee hoekwoningen, drie tussenwoningen, drie gelijkvloerse woningen en één vrijstaande woning. Het project wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Van Peer.

Structuurvisie Oss 2020
De gemeente Oss kiest ervoor om de inspraakprocedure over te slaan en legt het ontwerpbestemmingsplan ter visie. Dit omdat het verzoek past in de plancapaciteit van Megen voor de periode 2020-2025, in het volkshuisvestelijk beleid en in de Structuurvisie Oss 2020. Ook is er een goede stedenbouwkundige invulling aan het plan gegeven. “Mooi is dat er ook sociale huurappartementen worden gebouwd in de Maashorst. Dat staat los van dit plan, maar is een mooie toevoeging”, aldus wethouder Johan van der Schoot.

Nieuw plan
Omdat woningbouw niet past in het huidige bestemmingsplan moet er nu eerst een nieuw plan opgesteld worden. Het Osse college werkt daar aan mee omdat het zorgt voor nieuwe woningen in Megen, iets waar veel behoefte aan is. De locatie was bij de gemeente al sinds 1999 in beeld als mogelijke plek om woningen te gaan bouwen. Het college ziet het bouwplan zitten omdat er verschillende soorten woningen in gaan komen. Er kunnen nog wel zienswijzen worden ingediend als mensen het toch niet eens zijn met de plannen.