Oss 1e gemeente met zorglabel op woningen

Vanaf 17 april 2018, zien bewoners van ruim 200 woningen in de wijk Ruwaard online wat het zorglabel van hun huis is. Oss is de eerste gemeente die deze zorglabels aan een woning geeft. Een zorglabel geeft aan hoe toegankelijk een woning is voor bewoners die zorg nodig hebben. Een woning met zorglabel A is geschikt voor mensen die niet mobiel zijn. Een woning met zorglabel F is niet geschikt voor iemand met een rollator. In Uden start later dit jaar ook een proef met de zorglabels.

Zorglabels staan in WoonConnect
De zorglabels worden berekend met het online programma WoonConnect. De bewoners van de 200 woningen in de Ruwaard hebben vorig jaar al kennis gemaakt met het programma. Ze kunnen er makkelijk in zien wat ze kunnen doen om hun woning aan te passen en zo langer (en duurzamer) thuis te kunnen blijven wonen. En nu staat daar dus ook het zorglabel bij. Annemieke van de Ven, Wethouder Zorg & Welzijn is blij met deze extra informatie in WoonConnect: ‘Door mensen te laten zien wat er allemaal mogelijk is, helpen we ze om op tijd na te denken over hun toekomst.’

Meer voordelen van het zorglabel
Dankzij het zorglabel kunnen we makkelijk zien hoeveel woningen Oss heeft waarin mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Het helpt bovendien om sneller geschikte woningen te vinden als verhuizen noodzakelijk is.

Gemeente Oss kijkt tot de zomer of en hoe de zorglabels bewoners helpen in het maken van keuzes over hun woontoekomst.