Onderzoek naar uw wensen over wonen

Ben jij tevreden over je woning? Of denk je er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe wil je dan wonen? Om deze wensen in beeld te krijgen, voert de gemeente Oss in februari en maart een woonwensenonderzoek uit. In dit onderzoek is ook speciaal aandacht voor jongeren en hun wensen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we bepalen of we ons woonbeleid moeten aanpassen en kunnen we nieuwbouwplannen zo goed mogelijk op de wensen en behoeften laten aansluiten.

Steekproef
We selecteren een steekproef om mee te doen aan dit onderzoek. Onderzoeks- en adviesbureau Companen uit Arnhem voert het onderzoek uit. Heb jij een uitnodiging van ons ontvangen? Jouw mening is belangrijk. Wij zouden het dus heel fijn vinden als je aan het onderzoek mee doet.

Geen uitnodiging ontvangen?
Via www.oss.nl/woonwensenonderzoek kan iedereen meedoen. Vul tussen 8 tot en 22 februari de vragenlijst in. Alvast heel erg bedankt voor de hulp!