NVM kwartaalcijfers: Oss volgt landelijke trend op enige afstand

Landelijk zien we trend van verhuizingen van mensen uit de stad die vanwege gezinssituatie en betere koopmogelijkheden hun interesse verleggen naar de gebieden en de dorpen rondom de grote steden. Vanuit Den Bosch naar Maren-kessel en Lith. Vanaf de snelweg Arnhem/Eindhoven, een belangrijke woon-werkverbinding, komen er nieuwe bovenregionale kopers in Ravenstein, Haren, Herpen en Berghem (Piekenhoef) en in Oss terecht. Vanuit Oss bestaat een toegenomen belangstelling om te wonen in Oijen, Macharen en Megen. Logisch: e-bikes maken afstanden letterlijk kleiner, overal is internet en AH-to go en Zalando bezorgen ook in de dorpen. Daarbij bieden de dorpen veel saamhorigheidsgevoel, een super verenigingsleven, een basisschool en kinderopvang, vrijheid en veel ruimte voor jezelf maar zeker ook voor jonge kinderen.

Op pagina 12 van het het landelijk NVM bericht Q1 2018 is goed te zien hoe de regio Oss, Bernheze, Landerd en het vroegere deel van Maasdonk (Hierna te noemen Oss e.o.) zich ontwikkeld tov de rest van Nederland. In Oss e.o is nog een ontspannen woningmarkt. Dat zie je ook aan de gemiddelde prijsstijging Oss e.o ( 4,8 % stijging) Waarbij de regio Uden/Veghel e.o ( 7,7% stijging) iets meer de landelijke trend benaderd. Nederland ( 9,4% stijging.)

In het regionale overleg zien we in ook in Den Bosch en Nijmegen voortgezet dalend aanbod en een duidelijke overspannen woningmarkt. Het aantal transacties is landelijk gedaald en het aanbod geslonken. In vergelijking met het landelijk beeld is in Oss nog een regio met ruim aanbod. Een markt waarin het nog steeds zeer goed kopen is tov vele andere regio’s in Nederland, door de steeds aantrekkelijker prijzen. De woningeigenaar mag daarbij constateren dat zijn bezit in waarde groeit. Het beste evenwicht van Nederland met op dit moment nog financieel gezonde uitgangspunten voor iedereen.

Onderstaand een analyse van de 1e kwartaalcijfers 2018( Q4-2018) voor de gebied gemeente Oss, Landerd, Bernheze e.o.
T.o.v. de landelijke ontwikkelingen liet geheel ‘s-Hertogenbosch afgelopen Q1-2018 een vergelijkbaar overspannen beeld zien. Gebied Oss, Landerd, Bernheze e.o. valt op door de vanaf het 4e kwartaal 2016 aanwezige meer evenwichtige groei. De gemiddelde verkoopprijs per woning steeg tov Q1-2017 met 4,8%, de transactieprijs per m2 woonoppervlak steeg met 5,0 %. De gemiddelde verkooptijd is afgenomen met 28%. De gemiddelde verkooptijd is overigens nog minstens 2x zo hoog als landelijk gemiddeld. Het nieuwe aanbod loopt, bij een juiste prijsstelling, overigens goed en snel door.

Het aantal transacties in Q1-2018 beoordeeld per voortschrijdend halfjaar in Oss e.o 409 woningen, tegen de vergelijkbare periode in 2017 480 woningen. (Dit was overigens een piek-aantal). Een afname van – 14,7 %, ten opzichte van landelijk -9,2 % en in geheel Brabant noordoost -9 %
De gemiddelde verkoopprijs in Oss e.o. Q1-2018 € 252.000,-, Q4-2017 € 259.000,-, Q1-2017 € 241.000,-. ( landelijk Q1-2018 € 271.000,-) Oss e.o. had door het voornamelijk grondgebonden woonbestand zeer lang een gem. verkoopprijs boven het landelijk gemiddelde. De gem. prijs zit er sedert Q1-16 onder. Kortom het is nog steeds goedkoop wonen in deze regio.

De gemiddelde transactieprijs / m2 woonoppervlak in Oss e.o. Q1-2017 € 1824,-/m2, Q4-2017 € 1929,-/m2, Q1-2018 € 1906,-/m2 ( landelijk Q1-2018 € 2314,-/m2.)

Vrijstaande woningen (-25,7 %) en appartementen (-11,5%)  zijn er in Oss Q1-2018 tov Q1-2017 minder verkocht. Tussenwoningen zijn er eveneens opvallend minder verkocht ( -22,3%). 2/1-kapper zijn er meer verkocht. Oorzaak hiervan ligt in minder aanbod en minder keuze in vrijstaande en tussenwoningen. Het tweekapper aanbod was wat ruimer o.a. door toegenomen nieuwbouw aanbod. De verkoop daarvan heeft prima gelopen.

De belangstelling/vraag voor appartementen is in Oss toegenomen, met name voor de wat duurdere appartementen boven de € 300.000,- met een vloer opp. van 120 m2 en meer. Er is op dit moment een te bescheiden aanbod aan de betere appartementen. Wel is er nog een groot aanbod aan kleinere appartementen. Voor de particuliere belegger ligt de prijs op dit moment vaak alweer behoorlijk hoog. Beleggers kopen op dit moment ook appartementen tot € 170.000,- kk. en hoger.

Het is goed wonen in de gemeente Oss met al haar diversiteit (23 woonkernen) en vooral bruisend leven. Er gebeuren veel leuke dingen en er is ontzettend veel inzet van allerlei partijen tezamen met de gemeente om het nog verder te verbeteren. Gezien de vergelijking met de cijfers van omliggende gemeenten, gaat het in Oss zeer evenwichtig. Wonen, werken en recreëren gaat het beste in een langjarig evenwichtige omgeving. We mogen blij zijn met en trots zijn op de groei en de gedegenheid en nuchterheid van de samenleving in Oss en omgeving, waardoor ook bovenregionale kopers en nieuwe bewoners een gedegen toekomst hebben in Oss, met weinig kans op financiële debacles.

We hebben vertrouwen in een goed 2e kwartaal 2018.

Bron: Ron Cheizoo – regiovertegenwoordiger NVM Oss e.o.