Landelijke Opschoondag 23 maart 2019

Op zaterdag 23 maart ruimen we op verschillende plekken in de gemeente van 10.00 uur tot 12.00 uur zwerfafval op. Vorig jaar deden ruim 350 vrijwilligers en 3100 kinderen van basisscholen uit de gemeente Oss mee. Voor dit jaar hebben er al 31 scholen, ongeveer 3500 leerlingen aangemeld. Wethouder Kees van Geffen en gemeentesecretaris Henk Mensink zijn er ook bij om op te ruimen. Samen gaan we voor een schoon Oss!

Waar ruimen we op?
We gaan opruimen op 15 locaties in de kernen, het buitengebied, in de natuurgebieden en langs de Maas. En op locaties die inwoners zelf kiezen. Kijk voor hier meer informatie over de locaties.

Wethouder Kees van Geffen ruimt op bij het bezoekerscentrum van Brabants Landschap, Zuijdenhoutstraat in Keent. Gemeentesecretaris Henk Mensink ruimt op bij de Lithse Ham in Lith.

Schone Maas
Aandacht is er ook voor de watervervuiling door zwerfafval: de ‘plastic soep’. Plastic drijft via sloten, weteringen en kanalen naar de Maas en vervolgens richting zee. Daarom ruimen we ook langs diverse waterkanten zwerfafval op, zoals in het Osse havengebied en langs het Deelenkanaal, maar vooral ook in de uiterwaarden en natuurgebieden langs de Maas.

Vragen?
Bel naar Tonnie van Hooff van Stichting Landschapsbeheer via 06 – 37 45 68 20.