Huurverhoging 2015 zo laag mogelijk

BrabantWonen houdt dit jaar de huurverhoging zo laag mogelijk. Steeds meer mensen hebben moeite om de maandelijkse woonlasten op te brengen. We willen wonen betaalbaar houden. Voor de laagste inkomens is de huurverhoging daarom beperkt tot alleen de inflatiecorrectie van 1%. Sinds 2013 legt de overheid woningcorporaties een verhuurdersheffing op. BrabantWonen wil dit zo min mogelijk ten laste van de huurders laten komen. Door interne bezuinigingen en het uitstellen van nieuwbouwplannen, kunnen we de huurverhoging in 2015 zo laag mogelijk houden. Vooral huurders met een inkomen van € 34.229,- of lager (de EU-inkomensgrens) zullen dat merken. Voor hen blijft het dit jaar bij een inflatiecorrectie van 1%. Dit is minder dan wettelijk is toegestaan. De overheid staat een huurverhoging van wel 2,5% toe.

Meer huurverhoging middeninkomens
Huurders met een inkomen hoger dan € 34.229,- krijgen meer huurverhoging. Dat sluit aan bij het inkomensafhankelijke huurbeleid van BrabantWonen. Mensen met een krappe beurs worden zo veel mogelijk ontzien. Wie meer verdient, kan iets meer dragen en betaalt dit jaar 3% tot maximaal 5% meer huur dan vorig jaar. Bovendien stijgt bij hen de huur de komende jaren tot aan de maximale huurprijs. Zo pakt BrabantWonen ook het scheefwonen aan.

Ouderen
De huurverhoging voor zorg- en servicewoningen blijft in alle gevallen beperkt tot de inflatiecorrectie van 1%. BrabantWonen maakt bij deze woningen de huurverhoging niet inkomensafhankelijk. Dat voorkomt het afhandelen van bezwaren achteraf. Verreweg het grootste deel van deze huurders heeft meer dan 10 uur zorg per week aan huis en zijn daarmee wettelijk uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Door alleen de inflatiecorrectie toe te passen, blijft het voor iedereen makkelijk én betaalbaar.

De huurverhoging per 1 juli 2015 is:
– 1% bij een gezamenlijk jaarinkomen van minder dan € 34.229,- en bij zorg- en servicewoningen
– 3% bij jaarinkomen tussen € 34.229,- en € 43.786,-
– 5% bij een jaarinkomen dat hoger is dan € 43.786,-

Als de maximale grens al is bereikt, stijgt de huur alleen met een inflatiecorrectie van 1%.

Woonlasten de baas
Het woonlastenakkoord is een gezamenlijk initiatief van de Bossche woningcorporaties, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurders Platform. Met het woonlastenakkoord zetten zij zich samen met andere partijen in om de woonlasten van de Bossche huurders betaalbaar te houden, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen en een gematigde huurverhoging. Vanuit deze samenwerking kozen ook Kleine Meierij en Zayaz de huurverhoging zo laag mogelijk te houden.