Huuraanpassingen Mooiland

Met de huuraanpassing per 1 juli 2018 verkleint Mooiland de verschillen tussen huurprijzen van soortgelijke woningen in een straat of complex. Daartoe verlagen we de huur van circa 4.200 woningen. In andere gevallen blijft de huur gelijk of stijgt deze, maar nooit de maximaal toegestane huurverhoging van 3,9%. Zo dragen we bij aan betaalbaar wonen en lagere woonlasten voor onze belangrijkste doelgroep (inkomens tot en met €41.056).

Mensen met een inkomen vanaf €41.056 krijgen in 2018 een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor hen geldt de maximaal toegestane huurverhoging van 5,4%. Wettelijke uitzonderingen hierop zijn AOW-gerechtigden en huishoudens met vier of meer personen. Alle huurders ontvingen begin april een brief over de aanpassing van hun huur per 1 juli 2018.

Wilt u meer weten over de huuraanpassing per 1 juli? Klik dan hier.

LET OP! Ontvangt u huurtoeslag?
Bij een huurverlaging geven wij uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Daarmee willen we voorkomen dat u een belastingschuld opbouwt vanwege teveel ontvangen toeslag. Controleert u wel via www.toeslagen.nl of de wijziging juist is doorgevoerd? Bij een huurverhoging geeft u zelf uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl (en dus niet via de link die staat in de brief. Deze verwijst niet naar de website van de Belastingdienst).

www.mooiland.nl