Grote stap in ontwikkeling Wal Kwartier en UIThuis

Vandaag heeft het college van B&W een aantal besluiten genomen, die van belang zijn voor de ontwikkeling van het Wal Kwartier met daarin het UIThuis. Het gaat om het sluiten van een intentieovereenkomst met huurders in het UIThuis en een samenwerkingsovereenkomst tussen Van Wanrooij projectontwikkeling BV en de Gemeente Oss.

Overeenkomst Wal Kwartier
Van Wanrooij Projectontwikkeling BV en de gemeente Oss ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het Wal Kwartier. Onze intentie was om voor 1 mei tot deze samenwerkingsovereenkomst te komen; daar waren onze inspanningen en onderhandelingen op gericht. Om de huidige voorstellen te kunnen realiseren, is er extra budget nodig. Het gaat om een bedrag van € 1,66 miljoen.

Overeenkomst UIThuis
Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken, Stichting Platform Global Goals Oss en Stichting Centrummanagement Oss en gemeente Oss ondertekenen een intentieovereenkomst UIThuis. Hiermee spreken deze partijen hun intentie uit om te gaan huren in het UIThuis. Na ondertekening van de intentieovereenkomst moeten er nog diverse zaken worden uitgewerkt, zoals de organisatievorm, dagelijks beheer, de exploitatie (bijdrage door de afzonderlijke partijen) en de programmering. De partijen hebben voldoende vertrouwen in dit proces, zodat ze nu hun intentie uitspreken om zich in het UIThuis te gaan vestigen.

Definitieve beslissing door gemeenteraad
In mei volgt hiervoor een compleet raadsvoorstel, op basis waarvan de gemeenteraad in juni een definitieve beslissing kan nemen. Wanneer in juni de gemeenteraad een positief besluit neemt, dan zijn de volgende belangrijke stappen het opstellen en vaststellen van een bestemmingsplan, de doorontwikkeling van het UIThuis en de voorbereiding van de daadwerkelijke sloop- en bouwactiviteiten. Zodat uiterlijk op 31 maart 2021 kan worden gestart met de bouw van het Wal Kwartier.

Beide besluiten zijn een belangrijke stap in de richting van de realisatie van het Wal Kwartier en het UIThuis.