Gemeente Oss en woningcorporaties maken afspraken over verbeteren sociale huurwoningen

Gemeente Oss en woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland willen dat er genoeg sociale huurwoningen in Oss zijn en dat de huur daarvan betaalbaar blijft. Daarvoor tekenden wethouder Wagemakers, de heer Roozendaal (directeur BrabantWonen), mevrouw Pansier (directeur Mooiland) en de heer Surstedt (namens de huurders) vandaag, dinsdag 5 december, de Prestatieafspraken 2018.

In de Prestatieafspraken 2018 maken gemeente en woningcorporaties afspraken over verschillende onderwerpen:
Genoeg woningen. Om te zorgen voor voldoende geschikte woningen, zoeken gemeente en corporaties naar locaties voor nieuwbouw en naar nieuwe woningtypen, zoals flexibele woningen.
Betaalbare huur. BrabantWonen en Mooiland doen in 2018 een proef waarbij ze de woonlasten omlaag brengen door woningen duurzamer te maken.
Duurzame woningen. De woningcorporaties kijken hoe bewoners prettig en veilig in hun woning kunnen blijven wonen. Ook als ze ouder worden. Verder willen ze de energie labels van bestaande woningen verbeteren en dat nieuwbouw energieneutraal is.
Leefbare buurten. In 2018 willen gemeente en woningcorporaties nog meer doen om buurten te verbeteren en leefbaarder te maken.
Inbreng huurders. De corporaties blijven huurders betrekken door regelmatig overleg te voeren over hun beleid en maatregelen.