Binnenkort CPO kavels in Liesdaal Maren-Kessel in verkoop

De gemeente Oss start binnenkort met de verkoop van kavels voor een CPO-project in Liesdaal in Maren-Kessel. Het gaat om een locatie voor de ontwikkeling van zogenoemde CPO woningen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarbij de kopers samen bepalen wat voor huizen er komen staan. Liesdaal ligt ten zuidwesten van Maren-Kessel aan de zuidzijde van de percelen aan de Provincialeweg. De eerste fases in Liesdaal zijn al gebouwd. Gestart wordt nu met een volgende fase van woningbouwplan Liesdaal.

De gemeente biedt kavels aan voor de ontwikkeling van woningen binnen een CPO constructie. De kavels voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) liggen naast elkaar. Deze woningen zijn een bijzonder stukje Liesdaal, want hier bepalen kopers samen wat voor bebouwing er komt te staan. Natuurlijk wel binnen de regels van bestemmingsplan. Je koopt een kavel en zoekt samen met de andere CPO-kopers een architect en een aannemer uit. Zo heb je alle vrijheid van zelf (laten) bouwen, met de prijsvoordelen van een collectief. Oss wil graag een gemeente zijn waarin iedereen met plezier kan wonen. Daarvoor is het belangrijk dat er veel verschillende soorten woningen en woonvormen zijn. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) sluit naadloos aan op dat streven.

Bij een CPO koopt een groep inwoners grond en bepaalt samen hoe ze op die grond woningen bouwen en met welke partijen ze dat wil doen. Soms wordt daarbij dan ook de openbare ruimte betrokken. Om CPO’s op een goede manier te kunnen helpen, is het belangrijk dat duidelijk is wat de bewoners, gemeente en andere betrokken partijen van elkaar kunnen verwachten. Daarom heeft de gemeente eind 2022 CPO-beleid opgesteld. Daarin staan spelregels en uitgangspunten. Ook beschrijven we in dit beleid hoe we CPO-initiatieven ondersteunen. Zo is er een helder stappenplan met daarin steeds de rol van de gemeente. Daarnaast biedt de gemeente CPO groepen die zich bij de gemeente hebben geregistreerd via het registratieformulier een financiële tegemoetkoming om zo bij te dragen aan een succesvolle start van CPO-projecten.

Wil je samen met anderen via CPO woningen bouwen? Dan is de eerste stap dat jullie je registreren bij de gemeente. Zo kunnen wij gemakkelijk contact met jullie  opnemen. Ook kunnen we dan bijvoorbeeld aangeven waar bouwgrond beschikbaar is of komt. Als blijkt dat er voor een specifieke locatie meerdere CPO-groepen zijn geregistreerd met interesse voor de locatie dan kan eventueel nog een loting volgen.

Via deze link vind je alle informatie over het CPO-beleid en kun je het stappenplan en het registratieformulier downloaden: www.oss.nl/cpo