Goede verkoopcijfers in onze regio

In het regionale overleg zien we in de ons omliggende plaatsen een dalend aanbod en signalen van een overspannen woningmarkt. In Oss en omgeving mogen we constateren dat we een evenwichtige groei hebben ingezet, zowel qua prijs als transactie-aantallen. In vergelijking met het landelijk beeld is Oss een regio met ruim aanbod. Een markt waarin het nog steeds zeer goed kopen is ten opzichte van vele andere regio’s in Nederland, door de nog steeds aantrekkelijke prijzen. De woningeigenaar ziet dat zijn bezit in waarde groeit. Een goed evenwicht met financieel gezonde uitgangspunten voor iedereen.

NVM kwartaalcijfers
Onderstaand een analyse van de 2e kwartaalcijfers 2017( Q2-2017) voor de gebied gemeente Oss, Landerd, Bernheze e.o. Bijgevoegd zijn enige cijfers van Nederland (persbericht), voor Oss en omgeving en een compact overzicht voor Brabant noordoost, en de deelgebieden.

Stijging verkoopprijzen
T.o.v. de landelijke ontwikkelingen liet geheel Brabant Noordoost afgelopen Q2-2017 een beter beeld zien. Gebied Oss, Landerd, Bernheze e.o. laveert mee. De gemiddelde verkoopprijs per woning steeg tov Q2-2016 met 7,4% , de transactieprijs per m2 woonoppervlak steeg met 5,9 %. De gemiddelde verkooptijd is wat opgelopen, doordat ook “het oud zeer in de hogere prijsklasse” nu verkocht wordt. Het nieuwe aanbod loopt, bij een juiste prijsstelling, goed en snel door.

Het aantal transacties in Q2-2017 beoordeeld per voortschrijdend halfjaar in Oss e.o bedraagt 456 woningen, tegen de vergelijkbare periode in 2016 391 woningen. Een toename van +16,7 %, ten opzichte van landelijk + 4,2% en in geheel Brabant noordoost + 15,3%. De gemiddelde verkoopprijs in Oss e.o. Q2-2017 € 247.000,-, Q1-2017 € 241.000,-, Q2-2016 € 222.000,- . ( landelijk Q2-2017 € 254.000,-) Oss e.o. had door het voornamelijk grondgebonden woonbestand zeer lang een gem.verkoopprijs boven het landelijk gemiddelde. De gem. prijs zit er sedert Q1-2016 onder. Deze tendens is wat gekeerd in Q3-2016 en het verschil weer wat kleiner. De gemiddelde transactieprijs / m2 woonoppervlak in Oss e.o. Q2-2016 € 1730,-/m2, Q1-2017 € 1824,-/m2, Q2-2017 € 1850,-/m2 ( landelijk Q2-2017 € 2194,-/m2.)

Stijging verkoop  in alle woningtypen
Van alle typen woningen zijn er in Oss Q2-2017 tov Q1-2017 meer verkocht. Opvallend is ook de voortgezette toename van het aantal verkopen van vrijstaande huizen; 45% meer dan in Q2-2016!

De belangstelling/vraag voor appartementen is in Oss toegenomen, met name voor de wat duurdere appartementen boven de € 250.000,- met een vloer opp., van 100 m2 en meer. Er is op dit moment een te bescheiden aanbod aan de betere appartementen. Wel is er nog een groot aanbod aan kleinere appartementen die met regelmaat gekocht werden door de particuliere belegger die gaat verhuren. Door de opgelopen prijzen is de beleggersvraag weer wat afgenomen en zien we dat die wordt opgevangen door de vraag van kopers voor eigen-bewoning.

Diversiteit van Oss
Het is goed wonen in de gemeente Oss met al haar diversiteit ( 23 woonkernen) en vooral bruisend leven. Er gebeuren veel leuke dingen en er is ontzettend veel inzet van allerlei partijen tezamen met de gemeente om het nog verder te verbeteren. Gezien de vergelijking met de cijfers van omliggende gemeenten, zijn er ook in Oss goede resultaten. We mogen blij zijn met en trots zijn op de goede groei die ingezet is en de gedegenheid en nuchterheid van de samenleving in Oss en omgeving, waardoor ook kopers en nieuwe bewoners een gedegen toekomst hebben in Oss, met weinig kans op financiële debacles.

We hopen op een goed 3e kwartaal 2017 met ook voor Oss een voortgezette positieve trend.

Bron: NVM cijfers en Cheizoo makelaardij